ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ / ေက်း ေကာ္မရွင္အခ်ိဳ႕ ႀကိဳတင္မဲကိစၥ နားလည္မႈ လြဲေန

0
440

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္မွ စတင္ ေပးခြင့္ျပဳသည့္ ႀကိဳတင္မဲကိစၥကို ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္^ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက နားလည္မႈ လြဲမွားေနၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႀကိဳတင္မဲကို ခရီးသြားမည့္သူမ်ား မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပသို႔ အေရးေပၚ ေဆးဝါး သြားေရာက္ကုသမည့္သူမ်ား ေပးခြင့္ရွိ သည္ဟု နားလည္ထားေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ရပ္^ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။
“ခရီးသြားမယ့္သူေတြအတြက္ ကားလက္မွတ္ အေထာက္အထားနဲ႔တကြ ႀကိဳတင္မဲေပးမည္ဆိုပါက ေပးႏိုင္ပါ တယ္” ဟု စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အေရးေပၚ ေဆးဝါးသြား ေရာက္ ကုသရမည့္ သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သည့္ ဆရာဝန္ေထာက္ခံစာ အျပည့္အစုံ ျဖင့္ တင္ျပလာပါက ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ရပ္/ ေက်း ေကာ္မရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
” အမွန္ေတာ့ ေပးခြင့္မရွိပါဘူး၊ တစ္ ေယာက္ေပးလိုက္ရင္ ေနာက္ ၁၀ ေယာက္ ထြက္သြားလိမ့္မယ္၊ ေကာ္မရွင္က ရွင္း ျပထားတာနဲ႔ နားလည္မႈ လြဲတာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးလႈိင္ဘြားက ေျပာသည္။
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္မဲေပး ခြင့္ျပဳထား ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ခရီးသြားမည့္ သူမ်ား ကိုလည္း ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္မျပဳထား ေၾကာင္း ဦးလႈိင္ဘြားက ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္မွ ယင္းသို႔ ႀကိဳတင္မဲ ေပးႏိုင္သည္ဟု ရပ္ / ေက်းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း ရပ္ /. ေက်း ေကာ္မရွင္တို႔မွ အထက္ပါအတိုင္း ႀကိဳတင္ေပး မည္ဆို ပါက မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာဆိုေနၾက သည္။
ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲကို တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ အတူေန မိသားစုဝင္မ်ား၊ မဲဆႏၵ နယ္ျပင္ပေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ သင္တန္းသား မ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား၊ ေဆး႐ုံသို႔ တက္ေရာက္ေနရသည့္ အတြင္းလူနာ မ်ား၊ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ ပတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ေပးခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္း ဥပေဒမ်ား တြင္ ပါရွိသည္။

၎အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ သည့္ ေန႔တြင္ မဲစာရင္းပါရွိရာ ေဒသမွ ေက်ာ္လြန္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တိုင္းဦးစီးမႉး မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားလည္း ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

သာမန္မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ ၎တို႔ မဲစာရင္း ပါသည့္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိ ေနပါက ေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ တြင္ မဲေပးႏိုင္ရန္ ပုံစံ (၄-က)ျဖင့္ မဲစာ ရင္းပါေနသည့္ မဲဆႏၵ နယ္တြင္အမည္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ တြင္ ေတာင္းဆိုကာ မဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရ သည္။