အံဒင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံရပ္တန္႔ေရး ပထမ ဦးစားေပးလုပ္မည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္

0
412

လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေ႐ြးခံရပါက လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အံဒင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ ေရးကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ ေဆာင္ သြားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း သည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက အႏိုင္ရ ရွိထားခဲ့ဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ ျဖစ္သည္။
mon_nationalities_party
” သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီး သီးကို ေရာက္သြားလို႔ရွိရင္ အံဒင္ ေက်ာက္ မီးေသြးစက္႐ုံကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္းက ေျပာသည္။
အံဒင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ စီမံကိန္း ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ သေဘာ တူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထား ၾကသည္။

၁၂၈၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္မည့္ ယင္း စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀၀ အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။
အံဒင္ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အေ႐ြးခံရသည္ ျဖစ္ေစ မရသည္ ျဖစ္ေစ တတ္ႏိုင္သည့္ နည္းျဖင့္ ေဒသခံလူထူႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ ေအာင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာ သည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္လည္း ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ လူထုတို႔၏ သေဘာထားဆႏၵႏွင့္အညီ လုံး၀ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာ ထား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး စီမံကိန္းကို မျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဒသခံတို႔ႏွင့္အတူ ကာကြယ္သြားမည္ဟု ေျပာထားသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ေရးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။
၎အျပင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာအျပည့္ ဝင္ၿပိဳင္သည့္အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၅ ေနရာႏွင့္ ျမ၀တီ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ေနရာႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္ ၂ ေနရာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၂ ေနရာတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြား မည္ျဖစ္သည္။