ယုဇနေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္လတာအတြက္ ဝန္ထမ္း ငါးရာ ေခၚထားဟုဆို

0
377

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည့္ ဦးေဌးျမင့္၏ ယုဇနေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းအထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းငါးရာဦး ေခၚထားေၾကာင္း ယင္းဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရသိရသည္။

ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးေဌးျမင့္၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ တစ္လအေျခခံလစာက်ပ္ ငါးေသာင္းျဖင့္ ေခၚယူသည္ဟု ၎တို႔ကေျပာဆိုသည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ၏ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္႐ုံးေရး ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေခၚယူခဲ့ေသာျပည္သူမ်ားမွာကတိျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးမရရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ယင္းပါတီမွအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးမိုးျမင့္ကျငင္းဆို ထားၿပီး ယုဇနေဖာင္ေဒးရွင္း ဝင္ထား သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ လစာေပးခန္႔ ထားျခင္းရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
yuzana_foundation
” ျပည္သူေတြကိုေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ မေပးပါဘူး။ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မွာ လိုက္ပါလာတဲ့သူေတြက ပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့သူ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ျပည္သူ ေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးမိုးျမင့္က ေျပာသည္။
၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမွာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔အထိျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္ လာခ်ိန္တြင္ပိုမိုအရွိန္ျမႇင့္မဲဆြယ္ေလ့ရွိ သည္။

ယုဇနေဖာင္ေဒးရွင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္တိက်စြာသိရွိႏိုင္ ရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေဖာင္ ေဒးရွင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။