ေရးၿမိဳ႕ေဟာင္းသမိုင္း သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပြဲက်င္းပ

0
532

ေရးၿမိဳ႕ေဟာင္းသမိုင္း စာတမ္း ဖတ္ပြဲကို ေရးၿမိဳ႕ရွိ မြန္ဓမၼာ႐ုံတြင္ ဩဂုတ္ လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
ယင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ေရးၿမိဳ႕ ေဟာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္စာတမ္း မ်ား အပါအဝင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စာတမ္း စုစုေပါင္း ၁၀ ခု ဖတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု စာတမ္းဖတ္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။


စာတမ္းမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသန စာတမ္းရွင္ မ်ားအျပင္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္  ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္တို႔မွ ပါေမာကၡႏွင့္ ကထိက စာတမ္းရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
research-paper-reading-ye ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ ဦးေဆာင္ ၿပီး စာတမ္းပညာရွင္တို႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလခန္႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီလခန္႔ထိ ေရးၿမိဳ႕ေဟာင္း သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးနား တစ္ဝိုက္တြင္ သုေတသနျပဳေလ့လာမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚၾကင္စြမ္က ေျပာသည္။
ယင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲကို မြန္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ဝန္ႀကီး မ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး၊ လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီး ႏိုင္လဝီေအာင္တို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္းလူအင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။