မဲေပးနည္းအတြက္ DYF ကို မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဖိတ္ေခၚႏိုင္

0
507

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွန္ကန္စြာ မဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မဲေပး ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို မၽွေဝေပး ေနသည့္ ထားဝယ္ လူငယ္ မိတ္သဟာယ အဖြဲ႕ကို မည့္သည့္ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။


မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရန္ လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားရွိပါတီ၊ အဖြဲ႕ အစည္းတို႔က ဖိတ္ေခၚပါက ၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ပညာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္လူငယ္ မိတ္သဟာယအဖြဲ႕(DYF) က ဦးဘိုဘို ေအာင္က ေျပာသည္။
” တခ်ိဳ႕က ဘယ္လို မဲေပးရမလဲ ဆိုတာကိုေတာင္ မသိၾကေသးဘူး။ လို အပ္တဲ့ေနရာေတြကေန ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါ တယ္။ အခုလုပ္ေနတာက ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မွ မသက္ဆိုင္ပါ ဘူး ”   ဟု ဦးဘိုဘိုေအာင္က ဆိုသည္။
သင္တန္းသား ၃၀ ဦးမွ ၅၀ ဦး အၾကားရွိပါက သင္တန္းပုံစံျဖင့္ မၽွေဝ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၅၀ ဦးႏွင့္ အထက္ရွိ ပါက ေဟာေျပာပြဲပုံစံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္း ဆိုင္ ရာ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ လိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၀၀၂၀၀၁၈ သို႔ ဆက္သြယ္၍ ထားဝယ္လူငယ္ မိတ္သဟာယအဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအဖြဲ႕သည္ လက္ရွိတြင္ မဲေပး ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကလ်ာဏမိတၱ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။