ေမႊးေရွာင္ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းဧရိယာသို႔ ထိုင္းသတင္းဌာနတခ်ိဳ႕ ကြင္းဆင္းသတင္းယူ

0
432

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တနသၤာရီျမစ္၀ေမာ္ ႀကီးေဒသ၊ ေမႊးေရွာင္႐ြာတြင္ တည္ ေဆာက္သည့္ ၂၆၄၀ မဂၢါဝပ္ ေက်ာက္ မီးေသြးသုံး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ ႐ုံစီမံကိန္း ဧရိယာသို႔ ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သတင္းဌာနတခ်ိဳ႕ ကြင္းဆင္း သတင္း ယူခဲ့သည္။

against-in-myeik
လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပုံေဖာ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

ယင္းစီမံကိန္းအေပၚ ေဒသခံမ်ား ၏ သေဘာထားအား သိရွိႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းၿပီးလာေရာက္    ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမႊးေရွာင္ ႐ြာသူ႐ြာသား မ်ားက ေျပာျပသည္။

” ေဒသခံေတြ႕ရဲ႕ ဆႏၵက ဘယ္လို ရွိလဲ၊ လက္ခံႏိုင္လား လက္မခံႏိုင္ဘူး လားႏွင့္ ဒီေဒသအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္မလား သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳး ေတြပဲ ရၾကမလားဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေမးျမန္းသြားခဲ့တယ္ ” ဟု ေမႊးေရွာင္ ႐ြာသား ဦးေအာင္ဘိုက ဆိုသည္။

Post Today, Thai PBS အပါအဝင္ ထိုင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႐ြာသားမ်ားက ယင္းစီမံ ကိန္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို အတိ အလင္းေျပာၾကၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကက္ေျခခတ္ပုံေဖာ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။
ေမႊးေရွာင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းတြင္  Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co., Ltd ? Blue Energy & Environment Co; Ltd တို႔က အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လၽွပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗင္းန္ေတ့ခ္်ကုမၸဏီႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္ၿဖိဳး ကုမၸဏီတို႔လည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေရအရင္းအျမစ္ တိုင္းတာ ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေျမေနရာ တိုင္းတာ ျခင္းတို႔ကို သုံးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။