မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္

0
438

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP) သည္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာအျပည့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ မြန္ ျပည္နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၃၈ ေနရာအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ေနရာ၊ ျမ၀တီ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ေနရာ၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးရွိေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ေနရာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

” မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေနနဲ႔ အကုန္လုံး ၅၇ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္မယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းေတြလည္း ၿပီးသေလာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေျပာင္း အလဲရွိေနလို႔ မထုတ္ျပန္ရေသးတာ၊ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္လိမ့္မယ္” ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ား ျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကိုကိုယ္ စားျပဳသည့္မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ား ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ထိပ္တိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အေန အထားရွိသည္ဟု မြန္ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္ စားသူတို႔က သုံးသပ္ထားသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မြန္အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီပါတီမွအမည္ေျပာင္း ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ထားျခင္း မရွိဘဲ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွသာ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ ပါတီ သည္။ À