စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြ ေနာက္က် လယ္သမားမ်ား အခက္ေတြ႕

0
367

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြအရ ေနာက္က်၍ လယ္သမားမ်ား အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမားမ်ား ထံမွ သိရသည္။

လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္ မွတ္၊ ပုံစံ ၇ ရမွသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္ဟူ သည့္မူေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဇြန္လက တည္းက ရေလ့ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်း ေငြမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ဇူလိုင္လ ကုန္သည္အထိ မရေသးဟု အထက္ပါလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

” ပုံစံ ၇ ရဖို႔ ေျမစာရင္းမွာ လယ္သ မားေတြ ေလၽွာက္ထားၿပီးပါၿပီ။ အကုန္လုံးစုံမွ ဘဏ္က ေခ်းေငြေခ်းေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္ သမား အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးၿငိမ္းေမာင္က ဆိုသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပုံစံ ၇ ရွိမွ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမည္ဟု သတ္ မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ ေနာက္က် ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ေမာင္ သိန္းက ရွင္းျပသည္။

” ေခ်းေငြမရေတာ့ သူရင္းငွားေတြ ကို လုပ္အားခေတြ မရွင္းႏိုင္ဘူး၊ ဆက္စိုက္ရ မွာ ေငြေၾကး အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေခ်ာင္း၀ေက်း႐ြာမွ လယ္ သမားတစ္ဦး က ဖြင့္ဟသည္။
လယ္သမား အမ်ားစုမွာ ပုံစံ ၇ ေလၽွာက္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ရသူ တခ်ိဳ႕မွာ ဘဏ္ေခ်းေငြ ေလၽွာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သိရ သည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၈မိုင္ ေက်း႐ြာ၊ ၇မိုင္ ေ႐ႊျပည္စိုးေက်း႐ြာ၊ ၁၀မိုင္ေက်း႐ြာ မ်ားတြင္ စပါးအဓိက စိုက္ပ်ိဳးသည္ဟု သိရသည္။ À