ေကာ့ေသာင္းတြင္ မဲစာရင္း ျပင္သူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္

0
442

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ မဲစာရင္း ျပင္ဆင္ ေလၽွာက္ထားသူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။

မဲစာရင္း စတင္ေၾကညာသည့္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ ေန႔အထိ ၁၄ ရက္အတြင္း မဲစာရင္းျပင္ဆင္ေလၽွာက္ ထားသူ ၅၀၇၆ ဦး ရွိၿပီး ယင္းအနက္ ပုံစံ ၃ ျဖင့္ ၃၀၂၉ ဦး၊ ပုံစံ ၄ ျဖင့္ ၅၈၀ ဦးႏွင့္ ပုံစံ (၄-ဂ)ျဖင့္ ၁၄၆၇ ဦး ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးက်င္းဖိန္က ေျပာသည္။
ခ႐ိုင္အတြင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ၆ ေသာင္း ၅ေထာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ေသာင္း ၉ေထာင္ေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၉ ေသာင္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

” ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မဲစာရင္းမွားယြင္း တာေတြ ရွိေပမယ့္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မွားတာ မေတြ႕ရဘူး” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္၏ မဲစာရင္း စိစစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ သက္ႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေကာ့ေသာင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္တို႔က မဲစာရင္း စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး လူထုအား မဲစာရင္းျပင္ဆင္ၾကရန္ တိုက္ တြန္း ႏိုးေဆာ္လ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မဲစာရင္းကပ္ ထားဆဲျဖစ္ၿပီး စာရင္းတြင္ မိမိနာမည္ မပါလၽွင္ ပုံစံ (၃) ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မမွန္လၽွင္ ပုံစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရ မည္ျဖစ္ကာ ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိမရွိသူမ်ား ပါဝင္ေနလၽွင္ အေထာက္အထားႏွင့္အတူ ပုံစံ(၄)ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည္။