မြန္ရွိ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ အေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းရန္ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကူမည္

0
558

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank (ADB)) ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။


မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း အခ်ိန္၊ လူအင္အားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အစရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ တာဝန္ခံ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာ သည္။
လက္ရွိတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွး ေဟာင္း အစိုးရအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား အစရွိသည့္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ အေဆာက္အအုံ မ်ားကိုစာရင္း ျပဳစုလ်က္ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊  အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စၿပီး ေကာက္တဲ့ စာရင္းနဲ႔ သူတို႔ဆီမွာပါလာၿပီးသား  စာရင္းနဲ႔ၫွိေနတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္ အအုံေပါင္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းသည့္တြက္တခ်ိဳ႕ အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးေနၿပီဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ တခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္နည္းတူ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္လည္း ADB က ကူညီသြားမည္ဟု သိရသည္။