ကြန္ပ်ဴတာ အလွည့္က် သုံးေနရသျဖင့္ ေကာ့ေသာင္း မဲစာရင္း ေနာက္က်

0
795

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ခ႐ိုင္ ၃ ခုအနက္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၏ မဲ စာရင္း ေၾကညာရန္ ေနာက္က်ရျခင္းမွာ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အလွည့္က် အသုံး ျပဳေနရျခင္းေၾကာင့္ဟု ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ ေျပာသည္။


ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္ ေန႔က ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ တြင္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ဟု သိရ သည္။kt-election-lists ” တိုင္းအတြင္း မဲစာရင္းျပဳစုဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာ ၃၂ လုံး ရရွိတယ္။ ခ႐ိုင္ အလိုက္ ခြဲသုံးေနရေတာ့ မဲစာ ရင္းျပဳစု တာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေနာက္ က်သြား တယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တာဝန္ရွိသူက ရွင္းျပသည္။ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ၿမိတ္၊ ထားဝယ္၊ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ အလိုက္ အလွည့္က် ျပဳစုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မဲစာရင္းကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ မွစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ၁၄ ရက္ တိတိ ေၾကညာေပး သြားမည္ဟု သိရ သည္။
မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းအတိုင္း ျပဳစုသည့္အတြက္ ေသဆုံးသူ စာရင္းကို မိသားစုဝင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ လ.၀.က တြင္ မပယ္ဖ်က္ ထားပါက အမည္စာရင္းတြင္  ေသဆုံး သူ စာရင္းမ်ား ပါလာႏိုင္သည္ဟု မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ဦး ေရ ၉ေသာင္းနီးပါး ျပဳစုၿပီးေနၿပီဟု သိရသည္။