လူရာဝင္ၿပီးေၾကာင္း ျပသလိုက္ပါ

0
405

ဇြန္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္း ေၾကညာသည္။ ေၾကညာ သင္ပုန္း ေရွ႕တြင္ စာရင္းပါ ဦးေရထက္ အဆမ်ားစြာ ႀကိတ္ႀကိတ္ တိုးေနသည္။ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းအတြင္း၌ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း စတင္ေၾကညာသည္။ စာရင္းပါ ဦးေရ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံမၽွပင္ လာမၾကည့္ ၾက။

မဲစာရင္းအေပၚ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းလြန္းျခင္းက တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၌ စိုးရိမ္စရာ အဆင့္တြင္ရွိေနေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသိပညာ ျဖန္႔ေဝေရး လုပ္ေနသူမ်ားထံမွ ညဥ္းတြားသံ လႈိင္လႈိင္ၾကားေနရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ရ သနည္း။

ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္းသည္ ” တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္” စာရင္းဆိုလၽွင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ လူရာဝင္ခြင့္ စာရင္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒ အရ လူရာဝင္သူမ်ားသာ မဲဆႏၵ ရွင္ စာရင္း၌ ေဖာ္ျပခံရလိမ့္မည္။ မဲစာရင္း တြင္ ပါဝင္မွသာ မဲေပးခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သလို ဆႏၵရွိပါက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္ (အမတ္ျဖစ္ခြင့္) ရွိသည္။

 

election-min-khant” မဲေပးမွ၊ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ ရွိမွ လူရာ ဝင္မည္ေလာ” ဟု ေမးလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ျပ႒ာန္း ထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ဖတ္ၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္း လိုပါသည္။မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ျခင္း မခံရသူမ်ားသည္ (အသက္ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမွ အပ) လူမြဲအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ေၾကညာ ခံထားရျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ခြင့္ မရေသးသူမ်ား၊ စိတ္ေပါ့ သြပ္ေနသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထား သည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ျခင္း ခံရ သူမ်ားသာ ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္က အ႐ူးႏွင့္ လူမြဲသာလၽွင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း တြင္ မပါ။ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိ။
သာသနာ႔ ဝန္ထမ္းမွ လြဲလၽွင္ တရားခံအျဖစ္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ဳပ္က်ေနသူပင္ မဲထည့္ခြင့္ ရွိပါ သည္။ ေထာင္က်ေနသူ သည္ပင္ မဲထည့္ မည့္ ေန႔အမီ လြတ္လာႏိုင္ပါက မဲစာရင္း တြင္ ထည့္သြင္းထားရ၏။ သို႔ျဖစ္၍..၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ မပါဝင္သူမ်ားအား (အျဖဴေရာင္ ဝတ္စုံ ကိုသာ ဝတ္ဆင္ခြင့္ရၿပီး ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ထက္ ပိုမိုကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မရေသာ) “လူမြဲမ်ား” ၊ သို႔မဟုတ္လၽွင္ (တရားဝင္)အ႐ူးမ်ားႏွင့္ မျခားဟု ထိုဥပေဒမ်ားအရ သမုတ္ ႏိုင္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းအား လူရာ ဝင္ခြင့္စာရင္းဟု ေခၚႏိုင္သည္။
” မဲစာရင္း မပါလည္း ဘာအေရး လဲ၊ ကၽြန္ေခတ္မွာ လူရာ မဝင္ခ်င္ဘူး”  ဟူေသာ စကား မဲစာရင္း သြားမၾကည့္ သူတစ္ဦးထံမွ ၾကားရ၏။ ဂရိ သုခ မိန္ႀကီး ပေလတို၏” လူလိမၼာ လူေကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ မျပဳလုပ္လၽွင္ ထိုတိုင္းျပည္ ကို လူဆိုးလူမိုက္မ်ား အုပ္စိုးလိမ့္မည္” ဟူသည့္ အဆိုအမိန္႔ကိုသာ ေျပးသတိရ မိေတာ့သည္။
မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အေ႐ြးခ်ယ္ ခံျခင္းကို အသာထား။ လူမြဲလည္း မဟုတ္၊ အ႐ူးလည္း မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း တြင္ အမ်ားသူငါလို ပါဝင္ခြင့္ ရရွိ ထား သင့္သည္။
မဲစာရင္းသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ သူမ်ားထံမွလည္း ႏိုင္ငံအဝွမ္း ေပၚ ေပါက္ေနသည့္ အသံမ်ားအတိုင္းပင္ ၾကားရပါသည္။

” ငါ့နာမည္ မပါဘူး” ၊ ” နာမည္ေတြ မွားေနတယ္” ၊” (….)ပါတီကို မဲေပးမယ့္သူ ဆိုတာ သိေနလို႔ ငါတို႔ မဲေပးခြင့္မရေအာင္ သက္သက္ ညစ္တာ . . . ” စသျဖင့္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဆင့္ ဆင့္မွာလည္း ေဝဖန္အခံရဆုံး အဖြဲ႕ ျဖစ္လာသည္။ ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ အေျခခံမဲ ဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ မွား ယြင္းေနသည္ဟု NLD ပါတီ၏ ေထာက္ျပ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မျငင္းႏိုင္ခဲ့။
မဲစာရင္းေတြ ဘာေၾကာင့္မွားေန သနည္း။ အိမ္ေထာင္စု အစုလိုက္ အၿပဳံ လိုက္ နာမည္မ်ား ဘာေၾကာင့္ က်န္ရစ္ သနည္း။
ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုပုံအား စုံစမ္းသိရွိသမၽွ တင္ျပ ပါမည္။
မဲစာရင္းျပဳစုရန္ တာဝန္ေပးခံ ရသည့္ ရပ္ / ေက်း ေကာ္မရွင္ အမ်ားစု သည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ႐ုံးမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေခၚ ပုံစံ ၆၆^၆ ကို မိတၱဴကူး ယူၾက၏။ ၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ႐ုံးအသီး သီးမွလည္း ၎တို႔ ေနာက္ဆုံး ျပဳစု ထားေသာ ပုံစံဖိုင္တြဲမ်ား ထုတ္ငွား ေပး၏။ (ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.ကမွ ပုံစံ ၆၆^၆ အား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ ေနာက္ဆုံး ျပဳစုခဲ့သျဖင့္ ထိုပုံစံ မ်ားကို အေျခခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားျခား ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အေျခခံသည့္ ခုႏွစ္ခ်င္း မတူညီႏိုင္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမႉးထံမွ သိရသည္။)
ထိုပုံစံမ်ားကို အေျခခံ၍ မဲစာရင္း မ်ား ျပဳစုၿပီး အထက္ေကာ္မရွင္ အဆင့္ ဆင့္သို႔ ေပးပို႔ကာ ကြန္ပ်ဴတာ ေခတ္မွီ နည္းစနစ္ျဖင့္ စုစည္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ၾက သည္ ဆို၏။
ထိုအခါ..၊ လ.၀.က ႐ုံးမ်ားမွ ေနာက္ဆုံးပုံစံ ျပဳစုရာတြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထည့္သြင္းရန္ က်န္ ရစ္ခဲ့ေသာ၊ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ၊ ခ်န္ထား ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အားလုံး ယခု ေၾကညာသည့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း တြင္ မပါလာေတာ့။ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ကာ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း မိမိ ဇာတိတြင္ ျပန္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္၏။အမွားအယြင္း မ်ားလြန္းေနျခင္းမွာ နည္းပညာ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မဲစာရင္း ျပဳစုသူမ်ား၏ ေစတနာ၊ ႀကိဳးစား အား ထုတ္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈ စသည္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ ေနလိမ့္မည္။(အင္တာနက္ ဝက္ဆိုက္တြင္ပင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ သည္ဟု ေျပာဖူးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ၾကည့္႐ႈ၍ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕သြားသည္ ဟု မၾကားဖူးေသး။)
အဆင့္ဆင့္ေသာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕မ်ား ကလည္း ယခုစာရင္း အမွားအယြင္း မ်ားေနသည္ကို မဲစာရင္း မထုတ္ျပန္ခင္ ကတည္းက အတိအလင္း ဝန္ခံထား ပါသည္။ အမည္မပါျခင္း၊ အခ်က္ အလက္ မွားေနျခင္း၊ မပါဝင္ သင့္သူအား ကန္႔ကြက္လိုျခင္းမ်ားအား ျဖည့္၊ ျပင္၊ ဖ်က္လုပ္ၾကရန္ သက္ဆိုင္ ရာ ရပ္/ေက်း တိုင္းတြင္ ပုံစံမ်ား အခမဲ့ေတာင္း ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာ္ဩထား၏။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖစ္လည္း ျပည့္စုံမွန္ကန္ေသာ မဲစာရင္း ရရွိေရးႏွင့္ မိမိ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါၿပီး မဲေပးႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ ဗဟိုေကာ္မရွင္မွ ဇြန္ ၆ ရက္ ေန႔စြဲ ျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား သည္ကို ေတြ႕ရ၏။
သို႔ေသာ္..၊ တခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား တုတ္ တုတ္မၽွ မလႈပ္။ တခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားက ေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္မွ မည္သို႔ ပူးေပါင္း ရမည္ဟု နည္းလမ္း ခ်ျပျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚ ျခင္း မရွိဟု ဆို၏။ တခ်ိဳ႕ပါတီ မ်ားက တတ္စြမ္းသမၽွ စိုင္းျပင္း လုပ္ေဆာင္ရင္း ” ေျခကုန္လက္ပန္းက် ေအာင္၊ တစ္စုံ တစ္ရာကို အာ႐ုံလႊဲႏိုင္ ေအာင္ တမင္ တကာ ႀကံ႐ြယ္ေလသေလာ” ဟု သံသယ ဝင္ၾကရသည္ ဆို၏။
ၿခဳံငုံ သုံးသပ္ရေသာ္..၊
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္က်ဴးေသာ ဤမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ စာရင္းႀကီးသည္ အတိုင္း အတာ တစ္ခုအထိ မွားယြင္းေနေလၿပီ။ မွားသူကလည္း မွားေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး ဝိုင္းဝန္း ျပဳျပင္ေပးၾကရန္ ပန္ၾကားထား ေလၿပီ။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုအမွားႀကီးအား အမွန္ျဖစ္ရန္ မႀကိဳးစားဘဲ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ အျပစ္ဖို႔ အဆိုးျမင္ေနၾက႐ုံ ျဖင့္ မလုံေလာက္ေတာ့။
အကယ္၍ ၎အမွားမ်ားကို လက္သင့္ခံကာ သည္အတိုင္း လႊတ္ ထားလိုက္လၽွင္ သည့္ထက္ ပိုဆိုးေသာ အမွားမ်ား ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သည့္ ထက္မက မထီမဲ့ျမင္ျပဳလာႏိုင္ၿပီး ေနာင္ လည္း ဆက္မွားခြင့္ ေပးလိုက္ရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။
လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး၌လည္း ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္အား လိမ္လည္ လွည့္ျဖား ရယူသြားလိမ့္မည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ ေပးအပ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ဆႏၵမဲျပားမ်ားအား ကိုယ့္ဆႏၵ မပါဘဲ ခိုးယူပိုင္ဆိုင္သြားခဲ့လၽွင္..၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုမွ ဆင္းသက္ ရမည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအား ထိုသူခိုးမ်ား ရရွိသြားႏိုင္သည္။ သူခိုး ဓား႐ိုးကမ္းမိသလို အျဖစ္မခံသင့္။
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး၏ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေသာ မဲလိမ္ မဲခိုးမႈတိုင္း၏ ဇာစ္ျမစ္မွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအား လိုသလို ကစားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈအား အေၾကာင္း ျပဳ၍ မသမာသူမ်ား အာဏာရသြားလၽွင္ တိုင္းျပည္အေ႐ြ႕ ေႏွးေကြး သြားႏိုင္ သည္။
ဤအမွားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား အား အကဲစမ္းျခင္းဟု မွတ္ယူကာ အမွန္တရားျဖင့္ လွပစြာ တုန္႔ျပန္ ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ အခြင့္ အေရးအား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ရယူရန္ တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
သို႔ေၾကာင့္..၊
မဲစာရင္းကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အျမန္ဆုံး သြားၾကည့္ကာ ကိုယ့္အခြင့္ အေရး ကိုယ္ကာကြယ္ ၾကရပါ။ ကာကြယ္ ရန္ ေဆာ္ဩၾကပါ။
လိုလၽွင္ ျဖည့္၊ မွားလၽွင္ ျပင္၊ ပိုလၽွင္ ဖ်က္ၾကပါ။ လူမြဲလည္း မဟုတ္၊ အ႐ူးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသကာ လူရာဝင္ ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ လိုက္ၾကပါ။