မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဝႈိက္ကတ္အပ္သူ ၂၇၈ ဦးသာရွိ

0
501

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီသက္ ေသခံလက္မွတ္ (White Card – ဝႈိက္ကတ္) ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ၁၁၂၃ ဦးေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ျပန္လည္အပ္ႏွံသူ ၂၇၈ ဦးသာရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ဝႈိက္ကတ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံသူ ၂၇၈ ဦးသာရွိကာ အမ်ားစုသည္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွ ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းဆုံ၊ ဘီးလင္း၊ ေပါင္ႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕နယ္တို႔မွလည္း ပါဝင္သည္ဟု အထက္ပါဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။ယင္းကတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးခဲ့သည့္ အတြက္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဝႈိက္ကတ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံသူမ်ားအား အေထာက္အထား စာ႐ြက္တစ္ခု ထုတ္ေပးထားၿပီး၊ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံသား ေလၽွာက္ထား ခြင့္ စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းသို႔ စိစစ္ေနစဥ္ကာလ တေလၽွာက္တြင္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္ ဟုေရးထားသည့္ အစိမ္းေရာင္ လက္မွတ္ တခုကို ယာယီထုတ္ေပး သြားမည္ဟု ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးက ေျပာသည္။