မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၆၀ ခန္႔ဝင္ၿပိဳင္မည္

0
471

မြန္ျပည္နယ္အေျခစိုက္မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP) သည္လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၆၀ ခန္႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမႉး က ေျပာၾကားသည္။


လက္ရွိတြင္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္တိတိ က်က်မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္ ၆၀ ခန္႔ကို ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္လယီ တမကေျပာသည္။

mon-party-60
” ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုလည္း အခုမွေခၚဆဲျဖစ္ေနတယ္။   ဒါေပမယ့္ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမဲဆႏၵနယ္ ၆၀ ေလာက္မွာ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကိုေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ေခၚယူေနကာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေ႐ြးခံသူတို႔က ေလၽွာက္လႊာတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၈ ခ်က္ႏွင့္အညီ ဇြန္လ အတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီမွ အမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွသာ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ ထားသည့္ ပါတီသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္အတူ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီကလည္း လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခုလုံးတြင္ သာမကကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုး ကေျပာသည္။