ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တစ္ဆင့္တက္ပါ

0
246

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အင္မတန္အေရးႀကီးသည္ကို အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရွိပါသည္။

ရပ္/ေက်း ဥပေဒကို ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါ ေက်းရြာအတြင္းဆိုေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအစံုအတြက္ အလုပ္လုပ္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ တကယ္အလုပ္လုပ္လွ်င္ အေတာ္ေခါင္းစားမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ရပ္/ေက်း သမၼတဟု တင္စားၾကဟန္တူသည္။

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေတာ္ရံုတန္ရံု အရည္အခ်င္း ျဖင့္ ရပ္ေရးရြာေရး ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူပါ။

ယခုကဲ့သို႔ ေက်းရြာမ်ားက ၿမိဳ႕ဆန္လာသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပိုဆိုးသည္။

ေက်းရြာတြင္းေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ရန္ ၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းမႈ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စသျဖင့္ မ်ားေျမာင္လွသည့္ ကိစၥေတြကို  စီမံခန္႔ခဲြလာရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေသခ်ာႏိုင္နင္းစြာ စီမံခန္႔ခဲြသည္ကို ေတြ႕ရခဲလွသည္။

ေက်းရြာလမ္း ခင္းသည္ဆိုပါစို႔။ လမ္းခင္းသည့္ ကိစၥကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ယင္းေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္သည့္ ေျမာင္းကိစၥကို ေသခ်ာ မစီမံႏိုင္သည္မ်ိဳး။

ေက်းရြာထြက္ အမိႈက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာစနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အဆိုပါကိစၥကို တေရးတယူ မစဥ္းစားသည္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

မျမင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျမင္တတ္မွ ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ဆန္လာသည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ရပ္/ေက်း သမၼတမ်ား ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ရန္ လိုေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၉)

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု