တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး – အျဖဳတ္လြယ္၊ ျပန္အစားထိုးခက္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးကို သမၼတက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလေႏွာင္းပိုင္းက ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ ၀န္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ မေက်ဘူး ခံစားရလို႔ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ျပန္ရွင္းထားတယ္။

အဲဒီမွာ ေမးခြန္းက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြထဲက တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလို႔ ရသလား ဆိုတာပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးကို ထြက္ခိုင္းလိုက္ရင္ အျခား၀န္ႀကီး ေတြလို အစားထိုးျပန္ခန္႔လို႔ရလား၊ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြရွိလာႏိုင္လဲ ေစာေၾကာ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္က ထြက္ခ်င္တယ္၊ သမၼတကလည္း ခြင့္ျပဳ တယ္ဆိုရင္ ထြက္ခြင့္ေပးလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ထြက္ခြင့္ေတာင္းရင္ ထြက္ခြင့္ျပဳႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္ (ပုဒ္မ ၂၆၄)။

ဒါေပမဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြဟာ အျခားတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ သေဘာ သဘာ၀ မတူပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်င္းလည္း မတူပါဘူး။

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြအေရး ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ သူတို႔ကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆိုၿပီး ေကာက္ယူႏိုင္တဲ့ စဥ္းစား ခ်က္နဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပုဒ္မ ၁၆၁ လည္း ပါ၀င္ပါ တယ္။

ပုဒ္မ ၁၆၁ အရ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ကို ႏွစ္ဦးက်နဲ႔ ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျပင္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ အမတ္ေတြ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရပါ တယ္။

ပုဒ္မ ၁၆၁ (ခ) က “တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ ထိုတိုင္းေဒသႀကီး ရရွိၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ရရွိၿပီး ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွ အပ က်န္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ေလ်ာ္ ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ သုည ဒသမတစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိ ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အသီးသီးက လူမ်ိဳး တစ္မိ်ဳးလွ်င္ တစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား”၊ ပုဒ္မ ၁၆၁ (ဂ) က “ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထိုျပည္နယ္ရရွိ ၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ရရွိၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွအပ က်န္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရျဖစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ သုည ဒသမ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း  သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အသီးသီးက လူမ်ိဳး တစ္မိ်ဳးလွ်င္ တစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား”။

ဆိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္ခုခုမွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ထဲက သတ္မွတ္လူဦးေရ ျပည့္ရင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အမတ္တစ္ေယာက္ ရပါတယ္။ ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဗမာ လူဦးေရ ၅၁၀၀၀ ေက်ာ္ (တစ္ႏိုင္ငံလုံး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅၁ သန္းရဲ႕ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) တဲ့ အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ မွာ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ အမတ္ ရွိပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳးပဲ ရန္ကုန္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားေရးရာ အမတ္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာ အမတ္ေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ အမတ္ျဖစ္႐ုံတင္ မကပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဟာ ၀န္ႀကီးေတြေရြးပုံေရြးနည္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီမွာမွ ပုဒ္မခြဲ (၄) အရ ေစာနက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးရပါတယ္။

ပုဒ္မခြဲ (၄) က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ ရယူရမည္ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြမွာ ၀န္ႀကီးေတြ ခန္႔ခ်င္ ရင္ ၁) ပုံမွန္စီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္ေတြအတြက္ ၀န္ႀကီးေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးပါတယ္၊ ၂) လုံျခဳံေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ေနရာအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ စာရင္းယူပါတယ္ ၃) တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕  သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ထံက အဲဒီအဖြဲ႕ ဥက္ၠ႒ အမည္ စာရင္းကို ယူပါတယ္၊ အဲလို ဦးစီးအဖြဲ႕ ေတြ ရွိရင္ေပါ့ေလ။ ၄) ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ေစာနက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပုဒ္မခြဲ (၄) အရ တိုင္းရင္းသားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းကို ယူပါတယ္၊ အဲဒီသူေတြကို သမၼတက ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြမွာ ပါတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြဟာ (ပုံမွန္စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ၀န္ႀကီးေတြကို ခန္႔သလိုမ်ိဳး) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခန္႔တာ မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ၀န္ႀကီး အျဖစ္ခန္႔ရတာမ်ိဳးပါ။

အလြယ္နည္းနဲ႔ ထပ္ရွင္းရရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ မဲဆႏ္ၵနယ္ေတြမွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ေတြ သတ္မွတ္လူဦးေရျပည့္ရင္ တိုင္း ရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မဲပုံး ေထာင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္း ရင္းသားေတြဟာ မဲေလးမဲ ေပးခြင့္ရွိပါ တယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္မွာ ေနတဲ့ ကရင္ တိုင္းရင္းသားဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တို႔အတြက္ မဲသုံးမဲ အျပင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ မဲတစ္မဲပါ ထပ္ ေပးရပါတယ္။

အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ တိုင္းရင္း သားေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာဟာ ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေရြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ တိုင္းရင္းသား အလုပ္ေတြကို လုပ္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေတြက တိုက္ ႐ိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္တာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေတြကို အျခားတာ၀န္တြဲေပးတာမ်ိဳး ရွိေပမဲ့ (ဥပမာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကို အလုပ္ သမား ေရးရာကို တာ၀န္တြဲဖက္ေပး တာမ်ိဳး) အဓိကအလုပ္က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအလုပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာခ်င္တဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင္းက အဲဒီမွာ လာပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြကို သူတို႔ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား ေရးရာ အလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႔ မဲေပးေရြးထား တယ္။ အဲဒီ ၀န္ႀကီးထြက္သြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္သူက တာ၀န္ယူလုပ္မလဲ။ သူက ၀န္ႀကီး အျဖစ္ထြက္သြားေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေတာ့ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာေတြကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္ကေန လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ (၀န္ႀကီးအလုပ္ေတြ) ကို ဘယ္သူက လုပ္ေပးမလဲ။

အျခား၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ကို တာ၀န္ေပးမလား။ ဒါကလည္း မဟုတ္ ျပန္ဘူး။ ဘာလို႔ဆို ဒီအလုပ္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကို တာ၀န္ေပးရမယ္လို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက ဆိုထားတာကိုး။

ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္မလား။ ဒီလိုလည္း မရျပန္ဘူး။ ဟိုထြက္သြားတဲ့ သူက ၀န္ႀကီး အျဖစ္ကေနသာ ထြက္သြားတာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေတာ့ ဆက္ရွိေနဦး မယ္။

ဒီအတိုင္းႀကီး ထားလိုက္ျပန္ရင္ လည္း တိုင္းရင္းသားေရးရာ အလုပ္ ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမဲ့သူက မရွိေတာ့ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေတြက နစ္နာသြားၿပီ။ 

အခုဆို ဒီေမလက ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲက ဗမာတိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးကို ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ထဲက ဗမာတိုင္းရင္းသား ေတြအေရးလုပ္မယ့္ ၀န္ႀကီး မရွိေတာ့ဘူး။ သူတို႔အတြက္ နစ္နာသြားၿပီ။ လစ္ဟာ သြားၿပီ။

ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးကို ထြက္ခိုင္းရေတာ့မယ္၊ မထြက္ ခိုင္းလို႔လည္း မရဘူးဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးကို ဘယ္လို ခန္႔ရမယ္ဆိုတာကို တိတိက်က် နဲ႔ သီးျခား ျပ႒ာန္းထားေပမဲ့ ထြက္ခြင့္ ျပဳတာ၊ ႏုတ္ထြက္ေစတာ၊ ရပ္ဆိုင္းတာ၊ အစားထိုးတာ၊ ျဖည့္စြက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သီးျခား ေရးထားတာမရွိပါ။

ပုဒ္မ ၂၆၄ မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ၀န္ႀကီး ႏုတ္ထြက္၊ ရပ္စဲ၊ လစ္လပ္ေနရာ ျဖည့္စြက္ ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးေနရာကိုေတာ့ ဘယ္လို လုပ္မလဲဆိုတာ ပါတာ မေတြ႕ရပါဘူး။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေတြက ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္လည္း ျပန္အစား ထိုးရခက္၊ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္ ကို ထြက္ခ်င္လို႔ ထြက္လို႔မရဘူး၊ ထြက္ ေစလို႔ မရဘူးလို႔ ထားထားတာကလည္း သဘာ၀က မက်။

ဒီအတိုင္းထားလိုက္ျပန္ရင္လည္း သူ႔တိုင္းရင္းသားအေရးလုပ္မဲ့ ၀န္ႀကီးက မရွိေတာ့။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲက တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး အေရးဟာလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ထပ္ျဖည့္၊ ထပ္ျပင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္ထပ္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အထြက္လြယ္၊ ျပန္အစားထိုးဖို႔ခက္၊ ဒီအတိုင္းထားရင္လည္း မဟုတ္ျပန္ ဆိုတဲ့ ၀န္ႀကီးေနရာအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေန ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ စဥ္းစား ၾကႏိုင္ဖို႔ပါ။     

ခြန္းသု