ထား၀ယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ေဖာက္မည္

0
266

ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္ ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္မည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကို ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဆို သည္။

ပုလုကုန္းေက်း႐ြာအနီးမွ အေရွ႕ ဘက္သို႔ ခြဲထြက္ၿပီး ေပါက္တိုင္းတံတား အနီးအထိ ၃ မိုင္ေက်ာ္ရွည္မည့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ရန္ပုံေငြေတာင္းခံၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

မတ္လ  ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထား၀ယ္မဲဆႏ္ၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေအာင္စိန္၏ ေမးျမန္းမႈကို ဒု၀န္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းအတြက္ လမ္းအူ ေၾကာင္းကို တိုင္းတာထားၿပီးျဖစ္ကာ လမ္းအူေၾကာင္းကို အတည္ျပဳသတ္ မွတ္ၿပီးပါက အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဆိုသည္။

လမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ပါ၀င္မည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေဒသတြင္း အျမင့္ ဆုံးေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ကာ လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္လုပ္ ေဆာင္မည္ကိုမူ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ ျခင္း မရွိေပ။

“ပဏာမ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ငါးကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ားၿပီးေတာ့ အရွည္ေပေျခာက္ဆယ္ တံတားေျခာက္ စင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္း က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္- ထား၀ယ္- ၿမိတ္ ခရီးစဥ္အတြက္ ကားမ်ားသည္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အတြင္းမွ ျဖတ္သန္းေနရ သည့္အတြက္ လမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ လမ္း က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အတြက္ အႏ္ၲရာယ္ မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္မဲဆႏ္ၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိန္က ဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕ထဲမွာ ယာဥ္ေတြမ်ားၿပီး လမ္း ကလည္းၾကပ္တယ္၊ လမ္းလည္းပ်က္စီး တယ္၊ အႏ္ၲရာယ္လည္းမ်ားတယ္”ဟု ဦးေအာင္စိန္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေရွာင္ကြင္းလမ္းအတြက္ လမ္း အူေၾကာင္း တိုင္းတာျခင္းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေအာင္စိန္က ေျပာသည္။

ကိုေဇာ္