အြန္လိုင္းျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံမတင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ယခုလကုန္အၿပီး ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္

0
458

အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ယခုလကုန္ အထိ မွတ္ပုံမတင္သည့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားကို  အၿပီးပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)ထံမွ သိရသည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ မွတ္ပုံ မတင္သည့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားကို အၿပီးသတ္ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလ မတိုင္မီ မွတ္ပုံတင္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ DICA ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ကိုယ္ တိုင္သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)၏ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ ေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံမတင္သည့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔မတိုင္မီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထား သည့္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ီႈဃဗ ဌာန တိုင္း ေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္း က ဆိုသည္။

ယင္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို လုံး၀ေဆာင္႐ြက္ ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

တိုင္းအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပုံမတင္ ေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား သိရွိေစရန္ ထပ္မံေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

“အမ်ားသိေအာင္ ထပ္ၿပီး ေၾကညာေပးသြားဖို႔ရွိတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္   ထားသည့္ ကုမ္ၸဏီေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး DICA ဌာနထံမွ သိရသည္။

ကိုေဇာ္