ထား၀ယ္တြင္ တရား၀င္ KTV အခန္းေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္သာရွိ

0
869

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း တရား၀င္ လိုင္စင္ရွိသည့္ ကာရာအိုေက(KTV) အခန္းေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ KTV ဆိုင္ ၆ ဆိုင္မွ အခန္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ႏွင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆ ဆိုင္မွ အခန္း ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ရွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆို သည္။

တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ KTV လုိင္စင္ မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး လိုင္စင္ႏႈန္း ထားကို အခန္းအေရအတြက္အေပၚ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ကာ သက္တမ္းတိုးလွ်င္ တစ္ခန္းကို က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စာရင္းမ်ား အရ ထား၀ယ္ခရိုင္တြင္ KTV ဆိုင္ ၁၆ ဆိုင္ရွိေၾကာင္း ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က က်င္းပသည့္  တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေမာင္ ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရွိခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၏ စာရင္းမ်ားအရ လိုင္စင္သက္တမ္းရွိသည့္ KTV ဆိုင္ ၁၂ ဆိုင္သာရွိၿပီး က်န္သည့္ ၄ ဆိုင္က သက္တမ္းမတိုးေသးေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

“သက္တမ္းလြန္ၿပီး လုပ္ေနရင္ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ပဲ သတ္မွတ္မယ္”ဟု ယင္းတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

KTV ဆိုင္မ်ားတြင္ အသံလံုျခံဳမႈ ရွိေစရန္၊ အခန္းတြင္း ၀င္/ထြက္သည့္ တံခါးရြက္တိုင္း၌ တစ္ေပပတ္လည္ရွိ မွန္အၾကည္မ်ား တပ္ဆင္ရန္၊ သီခ်င္းဆို အခန္းအတြက္ စားပြဲထိုး အကူသီဆိုေဖ်ာ္ ေျဖေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား မထားရွိရန္၊ လံုေလာက္ေသာ မီးအလင္းေရာင္ထားရွိ ရန္ ႏွင့္  ည၁၁နာရီအထိသာ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစရွိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကို တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ KTV ဆိုင္အခ်ိဳ႕မွာ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လိုက္နာျခင္း မရွိၾကေပ။

                              Dawei Watch