ေကာ့ေသာင္းေရေပးေဝေရး စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း စဖြယ္ရွိ

0
75

ပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕ က်န္ေနေသးသည့္အတြက္ ေကာ့ ေသာင္းၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းကို စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းမွ စတင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာမႉး ဦးေနမ်ိဳးက ေျပာသည္။
ေရသန္႔စင္မႈႏွင့္ ပင္မ ေရပိုက္လိုင္း မ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီက ၂ လက္မ ပိုက္လိုင္းငယ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ အနည္းငယ္က်န္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ေအာင္သုခရပ္ကြက္နဲ႔ ေအးရိပ္ ၿငိမ္ရပ္ကြက္မွာေတာ့ ေရမီတာတပ္ဆင္ ထားၿပီးတာေတြရွိတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္နဲ႔ အဏၰဝါက်န္ေသးတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ေလၽွာက္ထားတဲ့ အေရအတြက္နည္းတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္”ဟု ဦးေနမ်ိဳးက ရွင္းျပသည္။

ေအးရိပ္ၿငိမ္၊ ေအာင္သုခ၊ ဘုရင့္ ေနာင္၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္တို႔အား ပထမ ဆုံး ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
“ေလၽွာက္ထားတာေတာ့ ေျခာက္လ ေလာက္ရွိၿပီ၊ ဘတ္ ႏွစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ ေလာက္ေတာ့ကုန္က်တယ္၊ ခုထိေတာ့ ေရမရေသးဘူး”ဟု ေအာင္သုခရပ္ကြက္မွ မီတာေလၽွာက္ထားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
၂၀၁၈ ဇြန္လမွ ဩဂုတ္လ ဒုတိယ အပတ္ထိ ေရမီတာေလၽွာက္ထားသူ ၂၂၅ ဦး ရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေအးရိပ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ရွိ ယင္းဝါ ေရေလွာင္တမံမွ ေရကို သန္႔စင္၍ JICA   ေခ်းေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လုပ္ငန္းအၿပီးသတ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္း မၿပီးေသးေပ။