မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အခက္ေတြ႕ႏိုင္

0
61

ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာကၠာေက်း႐ြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ရွိ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး တကၠ သိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အခက္ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးကိုကိုေလးက ေျပာသည္။
အဆိုပါေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးမွာ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသျဖင့္ စကားေျပာ ရာႏွင့္ စာေရးရာတြင္ တျခားသူမ်ား နားလည္ရန္ ခက္ခဲေနေသာေၾကာင့္ လာ မည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးကိုကိုေလးကေျပာသည္။

သူငယ္တန္းမွ န၀မတန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္ကမူ ၎တို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာမ်ားက ၎တို႔ ၏ ေျပာစကားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေရးအသား မ်ားကို နားလည္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးကိုကိုေလးက ေျပာသည္။

“သူတို႔ ဘာေရးတယ္ဆိုတဲ့ လက္ ေရးကို သူတို႔ (ဆရာမ)ေတြက အၿမဲစစ္ ေနက်ဆိုေတာ့ သိေနၿပီေလ။ ဒီေတာ့ အဲဒီကေလးေတြ ဘာေရးတယ္ဆိုတာ သိေနေတာ့ အဲလိုနည္းနဲ႔ စာေမးပြဲ စစ္ၿပီး ေတာ့ ေအာင္ေအာင္ေပးတာ”ဟု ဦးကိုကို ေလးက ဆိုသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေနာက္ဆုံး အတန္းတင္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးဌာနက စစ္ေဆး မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းမသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ေရးကို နား လည္ႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္း ပညာေရးမႉး ေဒၚျမင့္စိန္က မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖရန္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပထမနည္းမွာ မသန္စြမ္းေက်ာင္း သားမ်ားရွိသည့္ စာစစ္ဌာနမွ အေတာ္ ဆုံး ဆယ္ဦးစာရင္းဝင္ န၀မတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေျပာျပသမၽွ န၀မတန္းေက်ာင္းသားက ေရးေျဖ ေျဖ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယနည္းမွာ ကြန္ ျပဴတာျဖင့္ ေျဖဆိုရသည့္နည္းျဖစ္သည္။
ယင္းအျပင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ သုံးနာရီ အျပင္ ေနာက္ထပ္ မိနစ္သုံးဆယ္ ပိုေျဖ ဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉးထံမွ သိရသည္။