သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ျပန္စ

0
478

သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္းကို က်ပ္သိန္း ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ေနာက္ဆုံးအပတ္မွ စတင္ တူးေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စီမံ၊ စီးပြားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။


ယခုႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ဆက္ လက္တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၀၀ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားမွ ရရွိထားသည့္ အလႉေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၁၀၀ျဖင့္ ဆက္လက္ တူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” ဒီႏွစ္အတြက္က ၆ ေနရာ ေ႐ြး ထားတယ္။ ၆ ေနရာ တူးသြားမယ္”  ဟု ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။
တူးေဖာ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေနရာ ၆ ခုမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဝင္းကတြင္ ၅ ေနရာႏွင့္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မေလာ့ေခ်ာင္းတြင္ ၁ ေနရာတို႔ျဖစ္ၿပီး ယခုတူးေဖာ္မႈသည္ ထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕ ႐ိုး၊ ၿမိဳ႕ဝင္ေပါက္ နန္းေတာ္လိုေနရာမ်ိဳး ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း လည္း ၎က ေျပာသည္။