ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း ဝင္ေပါက္ဖြင့္ျခင္းမွာ စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းအရျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္မဆိုင္ဟု ပတၱျမား ေရာင္ျခည္ ကုမၸဏီေျပာ

0
456

ၾကက္ေမာက္ ကၽြန္းဝင္ေပါက္အဝ အား ဖြင့္လိုက္ျခင္းသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ စာခ်ဳပ္ စည္း ကမ္းအရ ဖြင့္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပတၱျမား ေရာင္ျခည္ကုမၸဏီက ေျပာဆို လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလက အဆိုပါကၽြန္း အဝင္၀အား ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ပိတ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ရက္က ၿခံစည္း ႐ိုးမ်ား ျပန္လည္ပြင့္ေနၿပီး သစ္ေတာ ဌာနက လာေရာက္ ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ဧည့္သည္ ေတြနဲ႔ ေရာက္ေတာ့ အဝင္၀ ပြင့္ေနတာ ေတြ႕ေတာ့ အားလုံးဝမ္းသာလို႔ ထေအာ္ ၾကတယ္” ဟု Grand Andaman ဟိုတယ္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာ ကိုယဥ္ေထြးက ေျပာျပသည္။

အဆိုပါ ဝင္ေပါက္ဖြင့္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းအရ ငွက္သိုက္ စုေဆာင္းခ်ိန္ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္သြား ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ငွက္သိုက္ခူးသည့္ ကာလ အထိ ၎တို႔ကုမၸဏီက စာခ်ဳပ္ မျပည့္ ေသးေသာေၾကာင့္ ငွက္သိုက္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ လူမ်ား ဝင္ထြက္ သြားလာခဲ့လၽွင္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား အတိုင္း ဥပေဒေဘာင္ထဲက ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတၱျမားေရာင္ ျခည္ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံa တာ္မွာ တရားဝင္ေလလံယူၿပီး ငွက္သိုက္ ထုတ္ယူသလို ၾကက္ေမာက္ ကၽြန္းကို လာၾကတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကလဲ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းအတြင္းသြားလာ လည္ပတ္ တရားဝင္အေထာက္အထား ခႊင့္ျပဳခ်က္ျပႏိုင္ရင္ ဘာမွေျပာစရာ မရွိပါဘူး၊ အဲဒီလို ခြင့္ျပဳခ်က္ အေထာက္ အထား ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကိုျပေပးႏိုင္ျခင္း မရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ စာခ်ဳပ္ အတိုင္း ဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲ သြားမွာပါ ” ဟု ပတၱျမားေရာင္ျခည္၏ မႈခင္းပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္သူ မန္ေနဂ်ာ ဦးေနဝင္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း အသုံးျပဳခြင့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ့ ေသာင္း ဟိုတည္ႏွင့္ခရီးဌာနအား ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းရာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ အေသးစိတ္ေမးျမန္းရန္ ျပန္ လည္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ဩဂုတ္လ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထိသည္ ဇီ၀ဇိုးဌက္သိုက္ ေမြးျမဴ ေရး ကာလျဖစ္၍ ထိုကာလမ်ား သည္ ငွက္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေမြးျမဴ ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြန္းအား လူသံမ်ား မၾကားေအာင္ ကုမၸဏီက ကၽြန္းအနီး တစ္ဝိုက္ သြားလာသည့္ယာဥ္မ်ားအား တားဆီးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းတြင္ပါသည္ဟု သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရး မႉး ဦးအိုက္စင္ကလဲ ဆိုသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ရက္မွစ၍ ငွက္သိုက္ခူး ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားလာ ေရာက္ လည္ပတ္မႈက ငွက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့ ဟု ဦးအိုက္စင္က ရွင္းျပသည္။
ယခုအခါ အဆို ပါၾကက္ ေမာက္ ကၽြန္းအား ဝင္ေပါက္ဖြင့္လိုက္ၿပီး ျဖစ္ ေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ငွက္ သိုက္ ကုမၸဏီၾကား တရားဝင္ ၫွိႏႈိင္း ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။