တနသၤာရီျမစ္အတြင္း သေဘၤာျဖင့္ ခဲႏွင့္ ေ႐ႊတူးေဖာ္လာ

0
491

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာထာ ေက်း႐ြာရွိ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးအတြင္း သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ခဲႏွင့္ ေ႐ႊတူးယူျခင္း လုပ္ငန္းကို ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္း မွစတင္၍ လုပ္ကိုင္လၽွက္ရွိေၾကာင္းခိုင္ၿမဲသစၥာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္ တည္တံခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။


ယင္း ခဲသေဘၤာမ်ားမွာ အယူေခ်ာင္း ၀၌ တစ္စီး၊ ေမာထာေက်း႐ြာေအာက္ ဖက္၌ ႏွစ္စီးစုစုေပါင္း ၃ စီးက ေအာက္ တိုဘာလ အေစာပိုင္းမွ ခဲႏွင့္ေ႐ႊတူးေဖာ္ ျခင္းကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ တစ္စီးထပ္မံလုပ္ကိုင္လာခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မွ အႀကံေပးတစ္ ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ကေဖာ္ေလးလက္က ေျပာ ဆိုသည္။
ေမာထာေက်း႐ြာရွိ တနသၤာရီျမစ္ ေရမွာ ယခင္က ၾကည္လင္လၽွက္ရွိေသာ္ လည္း ေ႐ႊႏွင့္ခဲ တူးၿပီးေနာက္ပိုင္းျမစ္ ေရမ်ား ေႏွာက္က်ိလာျခင္း၊ ေရတိမ္ လာျခင္း၊ ကမ္းပါးမ်ားလည္း ၿပိဳက်လာ ခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။
” ေနာက္ထပ္ ၆ စီးေရာက္လာဦးမယ္။ KNU ဆီက သတင္းရထားတယ္” ဟု ေနာ္ကေဖာ္ေလးလက္က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ခဲသေဘၤာျဖင့္ခဲႏွင့္ ေ႐ႊတူး ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဌာန၌ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားျခင္း မရွိ သလို လုပ္ကိုင္ခြင့္ပါမစ္လည္း ခ်ထား ေပးျခင္းမရွိဘဲ ယင္းေက်း႐ြာတြင္ ခဲ သေဘၤာျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ကိုသတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မသိရွိ ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ၁၀ရက္ေန႔က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ အခ်ိန္တြင္ ယင္းဌာနမွအဆင့္ျမႇင့္အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေနာ္ပီ သေလာက ေျပာဆိုသည္။
“လူေတြ ေ႐ႊးေကာက္ပြဲကာလမွာ ေ႐ႊးေကာက္ပြဲအတြက္ အာ႐ုံစိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာဝင္လုပ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခိုက္တယ္”  ဟု တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕ မွအႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ပီသေလာ က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။
ခိုင္ၿမဲသစၥာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႕သည္ တနသၤာရီျမစ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို လုပ္ဆာင္လၽွက္ရွိၿပီး တနသၤာ ရီ ျမစ္တေလၽွာက္ရွိ ေက်း႐ြာ၁၃႐ြာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ထားဝယ္-ကန္ခ်နပူရီလမ္းမႀကီးနေဘးတနသၤာရီျမစ္တေလၽွာက္တြင္ တႏိုင္တပိုင္ ေ႐ႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ဖက္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းက လုပ္ ကိုင္လာခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရ သည္။