အင္ဒိုတြင္ ၇ လၾကာ ထိန္းသိမ္း ထားခံရသည့္ ၿမိတ္ေရလုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရာက္

0
477

ေရပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၇ လအၾကာ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံထားရသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေန ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး႒ာနမွ သိရသည္။


အဆိုပါ ငါးဖမ္းေရလုပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ ဝါးတန္း (ငါးမဲလုံးပိုက္)ေလွတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကကာ ဖမ္းဆီးမိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာေရလုပ္သား ၄၂ ဦးပါရွိေၾကာင္း ေရလုပ္သားအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။
အဆိုပါေရလုပ္သားမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ရက္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရလုပ္သားမ်ားအနက္  ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေရလုပ္သား ၅ဦးႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕မွ ၃ ဦး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ ၁ ဦး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ၈ ဦးႏွင့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕မွ ၁ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး႒ာနမွ သိရသည္။