လူ႐ႊင္ေတာ္ခ်စ္ေခ်ာႏွင့္ ပြမ္ပြမ္ၿမိတ္တြင္ အင္အယ္လ္ဒီအတြက္ မဲဆြယ္

0
402

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပျပင္ေက်း႐ြာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္က လူ႐ႊင္ေတာ္ ခ်စ္ေခ်ာႏွင့္ပြမ္ပြမ္တို႔က အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာ ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


လူ႐ႊင္ေတာ္ပြမ္ပြမ္ႏွင့္ ခ်စ္ေခ်ာတို႔ သည္ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထိုင္ ၾကသည့္ပျပင္၊ အလယ္ေခ်ာင္း၊ ေဒါ၊ ငါးအင္း၊ လက္ခုတ္ေတာင္၊ ပင္းအို၊ သဘြတ္၊ ကဘင္းက်း႐ြာတို႔ႏွင့္ ေက်ာက္ ဖ်ာ ေက်း႐ြာတို႔တြင္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာ ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

chitchaw_poenpoen_myeik
ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မေဇာျပင္ႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်း႐ြာ တစ္ခ်ိဳ႕တို႔ကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသြားမည္ ျဖစ္ကာေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အင္န္အယ္လ္ဒီ မွသိရသည္။
” ဟိုးအေဝးႀကီးကေန ဒီကိုလာတာ ေျပာခ်င္တဲ့စကား အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ အခုလာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အာ႐ုံမစားနဲ႔၊ အာ႐ုံ မမ်ားနဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီကို မ်က္လုံးစုံ မွိတ္ၿပီး မဲေပးပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု လူ႐ႊင္ေတာ္ ခ်စ္ေခ်ာက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ေန႔ကၿမိတ္ႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕တို႔တြင္ လူ႐ႊင္ ေတာ္ ေဗလု၀မွလည္း အင္အယ္လ္ဒီ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။