လူထူလိုလားပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆက္လုပ္မည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေျပာ

0
439

မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ေနရာတြင္ ဆက္လက္ဝင္ၿပိဳင္မည့္ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က လူထုလိုလား ပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆက္လုပ္မည္ဟု ၎ဝင္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာပြဲ၌ ေျပာခဲ့သည္။


ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္သည္ ၎ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ပထမ ဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
” ဒီတာဝန္ကို ဆက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဆက္လုပ္သြားမယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး ယခုကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အရွိန္ အဟုန္ ဆက္ရလိုလၽွင္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး အားလုံး ေခတ္မီလို လၽွင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲေပးၾကပါဟုလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။
ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေနရာ၌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆) တြင္ ဦးသက္ေထြး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တြင္ ေဒါက္တာ လွသိန္းတို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။