ၿမိဳ႕တြင္းလမ္း ၆ မိုင္ ေက်ာ္ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းမည္

0
450

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္း ၆ မိုင္ ၁ ဖာလုံကို ေအာက္တိုဘာလလယ္မွ စၿပီး ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ေရး (၄) ၊ လမ္းအထူးအဖြဲ႕ ၂၃ ထံမွ သိရသည္။


ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား လွည့္ လည္သည့္ လမ္း ၁၇ လမ္းမွ အ လ်ားေပ အရွည္ ၃၂၃၈၆ ေပအား ၂လက္မထု ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းအထူးအဖြဲ႕ ၂၃၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ ေသာ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆန္းခ်ီလမ္း၊ မီးသတ္လမ္းမ်ားကို စတင္၍ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းၿပီးေနာက္ က်န္ေသာလမ္း မ်ားကို ဆက္ခင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
အဆိုပါလမ္းမ်ားအား တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြ က်ပ္၁၂၄၄ သန္း သုံးစြဲကာ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းအၿပီး ေဆာင္႐ြက္ မည္ဟု လမ္းအထူးအဖြဲ႕ ၂၃ ထံမွ သိရသည္။