တိုင္းဝန္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ အတြင္း လာလိမ္ေနဟု အတိုက္အခံ အမတ္ဆို

0
418

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ပကတိႏွင့္ ကြဲလြဲသည့္အေျခအေနကို လာလိမ္ေန ၾကေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ တစ္ဦး တည္းေသာ အတိုက္အခံပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာၾကား သည္။


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းကို အစိုးရ အဖြဲ႕ ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားက ကြင္းဆင္း ေလ့လာ ျခင္းမရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက တင္ျပသည့္ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အခ်က္ အလက္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေျဖဆိုေန ၾကျခင္းမွာ လာေရာက္ လိမ္လည္ေနသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနၾကာင္း တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ေရျဖဴ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ၊ တိုင္း ေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။
” တကယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးဆိုတာ တရားဝင္ေျဖတာေလ။ ဌာနဆိုင္ရာေတြက လႊတ္ေတာ္ကို တရားဝင္လာလိမ္တာပဲ အဲဒါက။ လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းေတြကို တရားဝင္ လိမ္လို႔ ေနာက္ဒီလို မလိမ္ေအာင္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ ရာဌာနေတြကိုဆက္ၿပီး ဘယ္လို လမ္း ၫႊန္မလဲေပါ့။ တကယ္ဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ က သိကၡာက်တယ္” ဟု ဦးထြန္းျမင့္က ဆိုသည္။
ပထမအႀကိမ္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၃ႀကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ  တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္    ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ပကတိ အေျခအေနအမွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ လမ္းၫႊန္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ^မရွိ ဟူ၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ေမးျမန္းရာတြင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ေျမယာမွတ္ပုံတင္ ပုံစံ ၇ ရရွိမႈအေနအထားကို ဥပမာေပးကာ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမယာမွတ္ပုံတင္ ပုံစံ ၇ ျပဳလုပ္ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးက ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္သည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ပုံစံ-၇ မရသူမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည့္ အတြက္ ယင္းသို႔ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းျမင့္က ဆိုသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်း ေငြကို ပုံစံ ၇ ရွိမွသာ ထုတ္ေခ်းေတာ့ သည့္အတြက္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုံစံ ၇ မရွိ၍ ေခ်းေငြ မထုတ္ရသည့္ ေတာင္သူ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္း အေဝးတြင္လည္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေမတၱာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ဟိႏၵား သတၱဳတြင္း ေဆး႐ုံ တြင္ ေဆးဝါးကုသေပးေနသည္ဟု တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳဝန္ႀကီး ဦးတင္စိုးက ေျဖၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေဆး႐ုံပိတ္ ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
” ပကဓိအေနအထားကို မေလ့လာ ဘဲနဲ႔ လာလာၿပီး ေျဖၾကတယ္။ တကယ္ က ဝန္ႀကီးေတြက ပကတိအေျခအေနကို သိရမယ္။ ဒါမွသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖမွ သိကၡာရွိမွာေပါ့။ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း ေဆး႐ုံကိစၥဆိုလည္း အစိုးရဘယ္ေလာက္ သိကၡာက်သလဲ။ ဒါမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ဘူး ေလ။ သူတို႔အတြက္ ေျပာတာပါ။ ေနာင္ လည္း ဌာနဆိုင္ရာေတြ ေျပာသမၽွသာ ဟုတ္မွန္းသိ မဟုတ္မွန္းသိ လာလာၿပီး ေတာ့ ေျဖေနမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္က ဘာ အဓိပၸါယ္ရွိေတာ့မွာလဲ” ဟု ဦးထြန္းျမင့္ က ဆိုသည္။
ဦးထြန္းျမင့္၏ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကား ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္ကမူ ယင္းကိစၥမွာ နားလည္မႈ လြဲျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုသည္။
” ဒါက လ်ာထားခ်က္နဲ႔ လုပ္တာ။ လ်ာထားခ်က္မွာ ရာႏႈန္းနဲ႔ ေျပာတာမ်ိဳး၊ အားလုံးအေပၚမွာ ေျပာတာမ်ိဳး မဟုတ္ ဘူး။ လ်ာထားခ်က္ဆိုတာက ဥပမာ လ်ာထားခ်က္ ဘယ္ေလာက္လုပ္မယ္လို႔ ေပးလိုက္တာ ရွိတယ္။ လ်ာထားခ်က္ အေပၚမွာ ၿပီးတယ္လို႔ ေျပာတာ။ အားလုံး ၿပီးတယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး” ဟု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ေျပာ သည္။
ေျမယာမွတ္ပုံတင္ ပုံစံ ၇ မရေသးသူ က်န္ေနေသးသည္ဆိုသည္မွာ မွန္ေသာ္ လည္း ေတာင္သူထက္ဝက္သာ ရေသး သည္ဆိုသည္မွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ပုံစံ ၇ ျပဳလုပ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း စည္း႐ုံး ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းသည့္ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ ပုံစံ-၇ ကိစၥမွာ ဥပမာအျဖစ္သာ ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ားမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္က ဆိုသည္။
” ေမးခြန္းေမးလိုက္ရင္ ဌာနဆိုင္ရာ ေပးလိုက္တဲ့ စာရင္းအတိုင္း ေျဖေနၾက တယ္။ ဌာနဆိုတာက ဝန္ထမ္းမဟုတ္ လား။ သူ႕အျပစ္ကို သူကာမွာပဲ။ ဒါက ထုံးစံပဲ။ သူကဝန္ထမ္းေလ။ အလုပ္ ထိခိုက္မွာ စိုးလို႔ကာမွာပဲ။ သူတို႔ ကာလား မကာလား အမွန္တိုင္းျဖစ္လားဆိုတာ ဆင္းၾကည့္ၾကေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား က ေအာက္ေျခ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ ကြာဟေနျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ အရာမေရာက္ သည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ က်န္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
လႊတ္ေတာ္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးျပည့္ စုံသည္ဟု ေျဖၾကားသည့္ကိစၥမွာ လက္ ေတြ႕တြင္ ကြဲလြဲေနမႈကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္က ေထာက္ျပ  ေျပာ ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သရက္ေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးေထြးက ဆိုသည္။
” ကိုယ့္ေဒသမွာ ဘာေတြ လိုအပ္ေန တယ္ဆိုတာ ေမးဖို႔ထက္ လက္ရွိအစိုးရ အဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကို သုံးသပ္ေစခ်င္လို႔ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေနာက္ပိုင္း ဒီလို ေမးခြန္းေတြပဲ ေပၚလာဖို႔မ်ားပါတယ္” ဟု ဦးစိုးေထြးက ဆိုသည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဝန္ႀကီးမ်ားက လာလိမ္ေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည့္အေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္အား ေမးျမန္း ရာ ၎အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မေပးလိုဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို စာ ျဖင့္ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းရၿပီး ယင္းေမးခြန္း ၏ အေျဖကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားက လႊတ္ေတာ္အတြင္း လာေရာက္ ဖတ္ျပေလ့ရွိသည္။
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အေျဖအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထပ္ ဆင့္ ေမးခြန္းေမးခြင့္ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ ေမးသည့္အခါ အမ်ားအားျဖင့္ စာပို႔ေျဖ ၾကားပါမည္ဟု ဝန္ႀကီးမ်ားက ေျဖဆိုေလ့ ရွိသည္။