မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ထားရန္ ပါတီတခ်ိဳ႕သာ အဆင္သင့္ျဖစ္

0
377

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ရပ္^ေက်းမဲ႐ုံးမ်ား၌ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အကူကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရန္ ပါတီတခ်ိဳ႕သာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသးေၾကာင္း ထားဝယ္အေျခစိုက္ပါတီ မ်ားထံမွ သိရသည္။


လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ တို႔မွာ မဲ႐ုံမ်ား၌ယင္း ကိုယ္စားလွယ္ထားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ စာရင္းျပဳစုဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ား၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
” မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္၊ အကူကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို နားလည္ေအာင္၊ ေစာင့္ ၾကည့္တတ္ေအာင္ သင္တန္းေပးၿပီးၿပီ” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။
တိုင္းအတြင္း ရပ္/ေက်းမဲ႐ုံမ်ားရွိ မဲပုံးတစ္ပုံးစီတြင္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီက မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္၊ အကူကိုယ္စားလွယ္၊ အရန္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းလ်ာထားသူ ၄ဦးအနက္မွ ၂ ဦးကို ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္အကူ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ဦးထားမည္ဟု ယင္းပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။
မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အကူကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲစာရင္း ပါမပါ၊ မပါပါကလည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊး ခ်ယ္ခံမည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ကိုယ္စား၊ ပါတီကိုယ္စားမဲ႐ုံမ်ား၌  ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ တနသၤာရီတိုင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာဆိုသည္။
” သြားရလာရ အခက္အခဲရွိတဲ့ေနရာမွအပ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ အနည္းဆုံး မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ထားမယ္”  ဟု ဦးထြန္းလြင္က ဆိုသည္။
ရပ္ကြက္^ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းရပ္^ေက်းမ်ားမွ အထက္ပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲ႐ုံတြင္ထားရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းထံမွ သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ  (NDF) ပါတီကမႈ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္၊ အကူကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထားရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားက မဲအေရအတြက္ အခ်ိန္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းပိုက ေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆုံးကပ္သည့္ မဲစာရင္းအရ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံ ၁၁၇၀ ႐ုံ ရွိမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ႊးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။