ေၾကာက္စိတ္ အားနာစိတ္ျဖင့္ မဲမေပးမိၾကဖို႔ ဦးတင္ဦး ေျပာ

0
381

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္ အားနာစိတ္ တို႔ျဖင့္ မဲမေပးမိၾကရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ဗဟို ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေမာ္လၿမိဳင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္ တြင္ ေျပာခဲ့သည္။


မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မဲေပးရာတြင္ ေၾကာက္စရာမလိုပါဘဲ လြတ္လပ္၊ လုံ ၿခဳံစြာ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း  ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ရွိ ကမ္းနားလမ္းဟိုတယ္ ျမက္ခင္း ျပင္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ NLD ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေဟာေျပာ ပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ယင္းပြဲသို႔ေဒသခံမဲဆႏၵရွင္ ေထာင္ ႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ၾကသည္။

nld_utinoo
“ေက်းလက္မွာရွိေနတဲ့ ျပည္သူ လူထုေတြဟာ  အေၾကာက္တရား ရွိေန ေသးပါတယ္၊ အခ်ိဳ႕ကလည္းပဲ အထက္ က တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေန ၿခိမ္း မႈေျခာက္မႈလည္းရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္၊ ဒါေတြကိုလည္း ေၾကာက္ စရာ မလိုပါဘူး၊ မဲေပးတဲ့အခါမွာ လြတ္ လြတ္ လပ္လပ္ ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ လုံလုံ ၿခဳံၿခဳံ မဲေပးႏိုင္တယ္” ဟု ဦးတင္ဦးက ေျပာ သည္။
NLD ပါတီ အင္အားသည္ ေက်းလက္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ၾကား တြင္ အမ်ားဆုံးရွိၿပီး ထိုေက်းလက္ရွိ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ဘ၀ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္း လုပ္ႏိုင္မွသာလၽွင္ တိုးတက္မည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ေက်းလက္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံး သိေအာင္လုပ္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။
၎ျပင္ မဲေပးရာတြင္လည္း စနစ္ တက် ေသေသခ်ာခ်ာ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ္လည္း မဲဆႏၵ ရွင္မ်ား အားနာစိတ္ ျဖင့္မဲ မေပးမိ ေအာင္ အထူးသတိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာသည္။
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း ပါတီတစ္ခုခု၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ဆိုလာျပားကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေပၚ အားနာစိတ္ျဖင့္ မဲမေပးမိရန္လိုေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေထာက္ျပသည္။
“ငါးမၽွားတဲ့အခါမွာ ငါးမၽွားခ်ိတ္ မွာ ငါးစာကိုတပ္ၿပီး မၽွားတဲ့အတြက္ ငါး စာသာျမင္ၿပီး ငါးမၽွားခ်ိတ္ကိုမျမင္တာ မ်ိဳး ျဖစ္မွာစိုးတာေၾကာင့္ ငါးစာကို မျမင္ ဘဲ ေနာက္ကငါးမၽွားခ်ိတ္ကို ျမင္ပါလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးသည္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ ရက္ ေန႔တို႔တြင္ က်ိဳက္ထို၊ သထုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေရး၊ မုဒုံ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားတို႔တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။