ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ ေျပာဆိုသည္ဆိုကာ တစညပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ႀကံခိုင္ေရး တရားစြဲ မည္

0
432

ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေအာင္ ေျပာဆို သည္ဟု ဆိုကာ တနသၤာရိတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)၏ တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အား ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီက တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စီမံ^စီးပြား ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။


တနသၤာရီအပတ္စဥ္ အတြဲ၃ အမွတ္ ၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ” အျခားပါတီမ်ား၏ တံဆိပ္သုံးစြဲမႈျဖင့္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ အတိုင္ ခံရ” ဟူသည့္ သတင္းတြင္ ” ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိုသာ တံဆိပ္ထုပါ။ အျခားပါတီေတြကို တံဆိပ္ ထုရင္ ပယ္မဲျဖစ္တယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုသာ ဆႏၵမဲေပးလၽွင္ အမွန္ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး အဲဒီ(ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက ေျပာသြားျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု တ.စ.ည ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုး မိုး၏ ေျပာစကားမွာ မဟုတ္မွန္ ေျပာဆို ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ တရားစြဲ ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းလြင္ က ေျပာၾကားသည္။
ဦးသိန္းလြင္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ၏ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေလာင္း ျဖစ္သည္။

” စည္း႐ုံးေရးမွာ ေျပာခဲ့တာက ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက အျခားပါတီေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႔ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေပးႏိုင္ တဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါက ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ကို မဲေပးပါလို႔ပဲ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြကို ရွင္းျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းလြင္ က ဆိုသည္။
ဦးေက်ာ္စိုးမိုး၏ မီဒီယာတြင္ ေျပာ ဆိုထားျခင္းမ်ားတြင္ မဟုတ္မွန္ဘဲ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးပါတီႏွင့္ ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစ သည့္အတြက္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရား စြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုးႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ တစည ပါတီကမူ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးတြင္ အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခဲ့မွာ မွန္ကန္ ၿပီး သက္ေသအေထာက္အထားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

” ဦးေက်ာ္စိုးမိုးက မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရးသြားေနလို႔ ဆက္သြယ္မရဘဲ ျဖစ္ေန တယ္။ ဝါရစ္ေက်း႐ြာကို မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး ေရးသြားတုန္းက ေဒသခံေတြဆီက သက္ေသ အေထာက္အထား အျပည္အစုံ ရထားတာရွိတယ္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက တရားစြဲလာမယ္ဆိုရင္ တစည ပါတီ ဘက္က တရားဥပေဒအတိုင္း တုံ႔ျပန္ သြားမယ္” ဟု တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫႊတ္ေရးပါတီ၏ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကား ေရးတာဝန္ခံ ဦးကိုဦးက ေျပာသည္။
တရားစြဲဆိုမည့္အခ်ိန္ကို အတိ အက်မေျပာဘဲ အျမန္ဆုံးနည္းျဖင့္ တရား စြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ပုဒ္မ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ဆိုသည္ကို လည္း အႀကံေပးေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ၿပီး စြဲဆိုသြားမည္ဟုသာ ၎က ေျပာ သည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဘက္က အျမန္ဆုံး နည္းျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးေက်ာ္ စိုးမိုးက ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေက်နပ္သည္အထိ တရားဝင္ သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ေတာင္းပန္လာမွ သာ အမႈကို ႐ုတ္သိမ္းေပးမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေန႔က ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဝါရစ္ေက်း႐ြာ (ျမန္မာ) တြင္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ၏ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းရွိန္ (လက္ရွိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး)ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းလြင္တို႔က မဲဆြယ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ အသုံးျပဳသည္ဟုဆိုကာ တ.စ.ည ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုးက ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။