မဲဆြယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဇက္ၾကိဳးတစ္ ပင္

0
479

မဲဆြယ္တရားပြဲမ်ား မၾကာမီ လာေတာ့မည္။
ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၊ ေဟာေျပာခြင့္ရ ပါတီဝင္မ်ား လူၾကားထဲ ဆင္းကာ မဲဆြယ္ၾကေတာ့မည္။ မိမိ အား၊ မိမိပါတီအား မဲေပးေ႐ြး ခ်ယ္ၾက ပါရန္ ေဟာၾကေျပာၾက ေတာင္း ဆိုၾက ေတာ့မည္။

ရပ္သူ၊ ႐ြာသားမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားကို ဖဲ့ေပး ၾကကာ စိတ္ပါလက္ပါ တစ္မ်ိဳး၊ အားနာပါးနာတစ္ဖုံ နားေထာင္ေပးၾကရ ေတာ့မည္။ ယင္းသည္ပင္ ႏိုင္ငံသား တိုင္း၏ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္၏။
ယင္းသို႔..၊ မဲဆြယ္ပြဲ ယဥ္ေက်းမႈကို ထူေထာင္ၾကရာတြင္ ေဟာေျပာသူႏွင့္ နားေထာင္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိ ေစရန္မွာ ပြဲစီစဥ္သူတို႔၏ လိမ္မာပါးနပ္ မႈအေပၚ မ်ားစြာ တည္မွီပါသည္။

သတိမမူဂူမျမင္ ဆိုသလို မဲဆြယ္ သူႏွင့္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ား သတိခ်ပ္ရန္ ေမ့ ေလ်ာ့ေနေသာ အခ်က္မ်ား ရွိေနတတ္ ပါသည္။ေနရာ
ေနရာေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ မဲဆြယ္ပြဲ တစ္ခု၏ အခရာျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ မိုးတြင္းမွာ မိုးလုံကာ လူ အေျမာက္အျမား ဆန္႔ရမည္၊ အခ်က္ အခ်ာ က်ရမည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္းက်င္ ရွိရမည္.. စသျဖင့္..။ ထိုမၽွႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ..။ေနရာပိုင္ရွင္ (အိမ္ရွင္)၏ ရပ္႐ြာ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ မဲဆြယ္ပြဲ ေအာင္ ျမင္ေရးအတြက္ အေရးပါလွ၏။
election-min-khant_2
အိမ္ရွင္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းလၽွင္ ေကာင္းသလို ေဟာေျပာပြဲ တက္ေရာက္ သူ မ်ားႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ရွင္ လူဝင္ဆန္႔ လၽွင္ ဝင္ဆန္႔သလို ရပ္႐ြာ၏ ဂုဏ္သေရ ရွိသူမ်ား၊ ဩဇာတိကၠမ ႀကီးသူမ်ား ႂကြေရာက္ၾကကာ ေဟာေျပာပြဲ ပိုမို ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။
ပါတီအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ ပါတီဝင္တစ္ဦးဦး၏ ေနအိမ္ကို အသုံး ျပဳတတ္ၾက၏။ ထိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ သူ အမ်ားစုသည္လည္း ပါတီဝင္မ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္၏။ ပါတီဝင္တို႔သည္ ” ေသခ်ာမဲမ်ား ” ျဖစ္၏။ မဲဆြယ္ပြဲ တစ္ခု သည္ မည္သူ႕ကို မဲေပးရန္ ေရေရရာရာ မဆုံးျဖတ္ရေသးသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား သင့္ ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္သာ ” ခိုင္လုံ မဲမ်ား၊ ေအာင္ႏိုင္မဲမ်ား ” ျဖစ္လာႏိုင္၏။
သို႔ေၾကာင့္..၊ မဲဆြယ္ပြဲေနရာသည္ လူတန္းစားေပါင္းစုံ အလြယ္တကူ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ေသာ အိမ္၊ ဝင္ထြက္ သြားလာရန္ မတြန္႔မ႐ြံ႕ေသာေနရာ ျဖစ္ေန သင့္ပါသည္။

အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ပါတီ၏ မဲဆြယ္ပြဲမ်ား က်င္းပခ်ိန္သည္ ရပ္႐ြာအေနအထားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေလ့မရွိ။ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ႐ြာတို႔၏ ႏိုးထခ်ိန္၊ အလုပ္ဝင္ခ်ိန္၊ အားလပ္ခ်ိန္တို႔ မတူ..။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ နံနက္ ၈နာရီေက်ာ္မွ လႈပ္ရွား သက္ဝင္ လာတတ္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕႐ြာ လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ နံနက္ ၆ နာရီ တြင္ လူစုံေနေလ၏။ ေဟာေျပာပြဲအား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္ၿပီး အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္ကာ ရပ္နားသင့္ပါသည္။

နံနက္ ၉ နာရီ (သို႔မဟုတ္) ညေန ၄ နာရီေက်ာ္သြားလၽွင္ အိမ္ရွင္မမ်ား အိမ္ျပန္ထမင္းခ်က္ရန္ ဖင္တႂကြႂကြ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ယင္းအထာကို သေဘာမေပါက္ဘဲ (သို႔မဟုတ္) မသိ က်ိဳးကၽြံျပဳမိလၽွင္ ထိုအိမ္ရွင္မ တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲမ်ားကို တစ္ခါေၾကာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္၏။ ထို႔အတူ ၁၀နာရီ ခြဲၿပီး လၽွင္ လူတိုင္း တစ္ခုခုစားသုံးခ်င္စိတ္ မ်ားသာ ေပၚေပါက္ေနတတ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ သို႔ေၾကာင့္..၊ မိမိတို႔ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ား ထိေရာက္ရန္ မဲဆြယ္ပြဲ က်င္း ပမည့္ ရပ္႐ြာ၏ ဓေလ့ကိုလိုက္ကာ မဲ ဆြယ္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ကို သတ္မွတ္သင့္ ပါသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖမႈမဲဆြယ္ပြဲ မစတင္မီ လူထုစိတ္ဓာတ္ ႏိုးဆြႏိုင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လူစုသင့္၏။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အားေကာင္း ေလေလ မိမိတို႔၏ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားအား စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္မႈ အားေကာင္း ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းကို အသံ ခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ဖြင့္ျပျခင္းထက္ တီးခတ္ သီဆိုျပျခင္းက အဆမ်ားစြာ သာလြန္ ဆြဲေဆာင္ျမဴဆြယ္ႏိုင္သည္မွာ အားလုံး အသိ။
ေဟာေျပာျခင္းတခ်ိဳ႕ ေဟာေျပာသူမ်ားသည္ ပရိ သတ္ အရိပ္အျခည္ကို မၾကည့္တတ္။ မိမိထံ အာ႐ုံမေရာက္ဘဲ အျခားသို႔ ေတြေတြေလး ေငးမာေနသည္ကိုပင္ မိမိေဟာေျပာခ်က္တြင္ စီးေျမာေနၿပီဟု မွတ္ယူတတ္ၾက၏။ စာေရးသူ၏ အေတြ႕အႀကဳံအရဆိုလၽွင္ မည္မၽွအေဟာ အေျပာေကာင္းသူ ျဖစ္ေနပါေစ..၊ မိနစ္ ၃၀ ေက်ာ္သြားလၽွင္ ပရိသတ္ စိတ္ဝင္ စားမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားစၿမဲ ျဖစ္။ အကင္း ပါးရန္ လိုလွ၏။

မ်ိဳးဆက္သစ္ပါတီတစ္ခု၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္ တည္တံ့ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ေနရန္ လိုပါ သည္။ သို႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားကို အခ်ိန္ရလၽွင္ရ သလို အလွည့္ေပး ေဟာေျပာ မဲဆြယ္ ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ တန္ဖိုးမ ျဖတ္ႏိုင္ေသာ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ အေတြ႕ အႀကဳံမ်ား ရရွိေစႏိုင္၏။ ပရိသတ္ အတြက္လည္း လန္းဆန္းတက္ႂကြေစပါ သည္။
သို႔ေသာ္..၊ ယင္းတို႔၏ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားသည္ မဲဆြယ္ျခင္း ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ေစရန္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ထိန္း ေက်ာင္း တည့္မတ္ေပးရန္ လိုပါလိမ့္ မည္။ ပရိသတ္အား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဟန္ပန္အမူအရာႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္ မ်ားျဖစ္ရန္ကား အေရးႀကီးလွေတာ့၏။

အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္ယင္းအစီအစဥ္သည္ မဲဆြယ္သူႏွင့္ မဲအဆြယ္ခံရသူအၾကား နားလည္မႈ ပိုမိုရရွိ ရင္းႏွီးေစပါသည္။ တက္ေရာက္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးရာလည္း ေရာက္၏။ မဲဆြယ္ ပြဲတိုင္း မပ်က္မကြက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
သို႔ေသာ္..၊ ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ သတိထားရန္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေန၏။
ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ (မဲေပးနည္း)သင္ ၾကား ပို႔ခ်မႈမ်ားထဲမွ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ ေနာက္ပြဲမ်ား အတြက္ အႀကံျပဳေပးျခင္းထက္ မပို သင့္။ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ပါဝင္ ေမးျမန္း အႀကံျပဳသူအား ေဟာေျပာရာ ေနရာသို႔ မဖိတ္ေခၚသင့္ပါ။
ယင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚမိပါက ပရိသတ္ တစ္ဦးဦးမွ ေမးျမန္း အႀကံျပဳ သေယာင္ ေယာင္ႏွင့္ ၎၏ အျမင္သေဘာထား မ်ားကို ေျပာဆိုေဟာေျပာသြားခဲ့လၽွင္ ပြဲပ်က္သြားတတ္ပါသည္။

ေသနတ္ ကမ္းမိသလိုပရိသတ္ပါဝင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ခြင့္ေပးျခင္းအား..၊ စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေသနတ္ကမ္းသူႏွင့္ ဥပမာေပး ခိုင္းႏႈိင္း ေျပာဆိုဖူးပါသည္။ မိမိကမ္းေပးလိုက္ေသာ ေသနတ္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ပစ္လိုက္ပါက မိမိအျပစ္မကင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ ျပ၏။
သို႔အတူ..၊ မိမိကမ္းေပးလိုက္ေသာ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာခ် လိုက္ပါက ယင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို မိုက္ခ႐ိုဖုန္း ကမ္းေပးသူကသာ တာ ဝန္ခံရမည္ ျဖစ္၏။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းသြား သည္အထိ အခက္ေတြ႕ တတ္ပါသည္။
ယင္းသည္ ပါတီတိုင္းအတြက္ မျမင္ရေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္၏။

မဲဆြယ္ခံရသူမ်ား၏ မွတ္တမ္းမဲဆြယ္ ေဟာေျပာသူမ်ားသည္ ၎ႏွင့္ ၎ပါတီမွ မဲရရွိေရးအတြက္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ကတိကဝတ္မ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ေပးတတ္သည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။ ထိုကတိကဝတ္မ်ားကို ေနရာ ေန႔စြဲႏွင့္ အတိအက် မွတ္သားထားၾကရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
သာဓကမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕သည္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ား တြင္ မည္သည့္ကတိမၽွမေပးခဲ့ဟု ေျဗာင္ျငင္းတတ္ၾက၏။ အမွန္ဆိုလၽွင္မည္သည့္ ကတိကဝတ္မၽွ ေလာက္ ေလာက္လားလား မေပးႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ အားကိုးအားထားျပဳ မဲေပးမည္မဟုတ္။ ေပးေသာကတိမ်ား အားမရလၽွင္ ယင္း ကိုယ္စားလွယ္အား မေ႐ြးခ်ယ္႐ုံသာ..။

ႏိုင္ငံေရး လူလည္က်တတ္ေသာ ပါတီတခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း မ်ား ကိုယ္တိုင္ ကတိမေပးၾကဘဲ ပါတီ ဝင္တစ္ဦးဦးအား ေလလုံးထြားေစတတ္ ၏။ မလိမ့္တပတ္နည္းျဖင့္ ကတိေပးျခင္း မည္၏။

မည္သူေပးသည့္ ကတိကဝတ္ ျဖစ္ေစ..၊ မဲဆြယ္ပြဲတစ္ခုတြင္ ေပးေသာ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ ယင္းပြဲ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္အက်ဳံးဝင္ပါ၏။ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရ၏။ အတိအက် ေမးျမန္းမွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီး လွပါသည္။ သို႔မဟုတ္က အလိမ္ခံရႏိုင္ပါ၏။
ယင္းသို႔ မွတ္သားထားႏိုင္မႈသည္ လတ္တေလာ ကိုယ္ေပးလိုက္ ရေသာ အခ်ိန္အတြက္ ထိုက္တန္ေသာ အျမတ္အစြန္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရလာႏိုင္ ပါသည္။

၎မွတ္တမ္းသည္ ေယာင္းမ ျမင္းစီးထြက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား ဆတ္ခနဲ ဖမ္းဆြဲႏိုင္သည့္ ဇက္ႀကိဳးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။