ၿမိတ္တြင္ လူသစ္တန္း ဖိတ္ေခၚ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

0
393

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အားက စားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဖလားလူသစ္တန္းဖိတ္ေခၚ စစ္တုရင္ ၿပိဳင္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ စၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္အားကစားခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ယင္းၿပိဳင္ပြဲ ဒိုင္ခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳးျမင့္ထံမွ သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဦးေရ ၄၀ ဦးခန္႔ ဝင္ကစား မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးလၽွင္ 6 Round ( ပတ္လည္ ၆ ပြဲ)ကစားရမည္ဟု ဒိုင္ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ လူသစ္တန္း ဖိတ္ေခၚ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီး႒ာနမွ ၿမိတ္တြင္ ပထမ ဆုံးအေနျဖင့္ ဦးစီးက်င္းပျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ကစားပြဲမ်ားႏွင့္ ၃ႏွစ္ခန္႔ ေဝးကြာေနသည့္ ကစားသမား မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲလုံး၀ မကစားဖူးေသး သည့္ ကစားသမားမ်ားကို လူသစ္တန္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဒိုင္ခ်ဳပ္ ထံမွ သိရသည္။ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိသူမ်ားကို ေငြသုံးေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္၊ ဒုတိ ယဆု ေငြႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္ ႏွင့္ တတိယဆုအတြက္ ေငြတစ္ေသာင္း က်ပ္ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ားကို အား / ကာ ဦးစီးဌာနမွ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ဟု သိရ သည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားကို ပုဂၢလိကအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ ေ႐ႊကိႏၵရီစတိုးဆိုင္မွ ဦးစီးၿပီး ေ႐ႊကိႏၵရီဖလား ဖိတ္ေခၚ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပလာသည္မွာ ၄ ႀကိမ္အထိရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။