မဲစာရင္းျပင္ဆင္ရန္ ရက္ အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမင့္

0
442

အေျခခံ မဲစာရင္းျပင္ဆင္ရန္ ရက္ အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမႇင့္ထားေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အရာရွိ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလႈိင္ဘြားထံမွ သိရသည္။

ကနဦးက မဲစာရင္းေၾကညာ သည့္ ေန႔မွစၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေလၽွာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ရက္အကန္႔ အသတ္မရွိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ဘယ္ေန႔ ေနာက္ဆုံးလုပ္မလဲ ဆိုတာ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး ရပ္^ေက်းေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားမွ တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္တင္ျပလာတဲ့ စာရင္းေတြကို လည္း အတည္ယူ သြားပါမယ္” ဟု လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ဦးလႈိင္ဘြား က ေျပာ သည္။
မဲစာရင္းမ်ားကိုဆက္ၿပီး ကပ္ထား ရန္ ရပ္^ေက်း ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။
” ျပည္သူေတြ မဲစာရင္း ၾကည့္ လို႔ရေအာင္ အခုအခ်ိန္ထိ ေၾကညာ ထားပါတယ္” ဟု ကြမ္းသီးေခ်ာင္း ေက်း႐ြာ ရွိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

မဲစာရင္းတြင္ မိမိ နာမည္ မပါလၽွင္ ပုံစံ(၃)၊ အခ်က္ အလက္ မ်ား မမွန္လၽွင္ ပုံစံ(၄-ဂ) ျဖင့္ ျပန္လည္ေလၽွာက္ ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ မဲ ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ား ပါဝင္ေနလၽွင္ အေထာက္အထားႏွင့္အတူ ပုံစံ(၄)ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
မဲစာရင္းမ်ားကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးၿပီး ပုံစံ အသီးသီးျဖင့္ ျပန္လည္ ေလၽွာက္ထားသူ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ သာရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ ေတာင္နယ္ေျမ ရပ္ကြက္ရွိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ စာရင္းသြင္း ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေဆာ့လဲဝဲမ်ား အသုံးျပဳမည့္ သင္တန္းကို INGO အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ သည့္ IFES မွ ဇူလိုင္လအတြင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲကို လာ ေရာက္ပို႔ခ်ေပးသြားျဖစ္ၿပီး သင္တန္း ၿပီးဆုံးၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားအထိ မဲစာရင္းမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ေဆာ့လ္ဝဲမ်ားထည့္သြင္းကာ မဲစာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လုပ္ သြားမည္ဟု ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။