မြန္ပါတီမ်ား လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစားေပးမည္

0
471

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ ပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

မြန္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသ လုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီတို႔က လာမည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲအတြက္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳး သမီးကို ဦးစားေပးမည္ဟု ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ယခု တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမိုဝင္ၿပိဳင္ေစခ်င္ၿပီး အဆိုျပဳလာပါက ျပဳသေလာက္ ေနရာ ေပးမည္ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီပါတီမွ ေျပာသည္။
” အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ တူညီရင္ လူငယ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္သြားမယ္” ဟု မြန္အမ်ိဳး သားပါတီ အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္လယီတမ က ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ ေပၚလာသည့္အျပင္ ပါတီမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေနရာေပး လာသည့္ အတြက္ ယခုတႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္မ်ား ပိုၿပီး ေပၚထြက္ လာမည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသမီး မိခ်မ္းေရာ့က ေျပာသည္။
လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္၌ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္း ရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး ပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စသည့္ ပါတီႀကီးတို႔က လႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည္။