ေက်း႐ြာေပါင္း ၇၆ ႐ြာတြင္ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္မည္

0
520

၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ရန္ပုံေငြျဖင့္ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕မွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၇၆ ႐ြာတြင္ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးခ်ိဳက ေျပာသည္။


ယင္းဌာနမွ ရန္ပုံေငြ ၈၈၅.၆ သန္းျဖင့္ ဆိုလာျပားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ၄၄၂၈ စုံကို တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္/ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်း႐ြာ/ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔မွ ေ႐ြးခ်ယ္ ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနမွ သိရသည္။
ယင္းသို႔ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။
” တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီ မ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္မွာ ၿပီးစီးေအာင္ တပ္ဆင္ေပး ရမယ္” ဟု ဦးေအးခ်ိဳက ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေက်းလက္ေဒသ ဦးစီးဌာနက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၆၈ ႐ြာတြင္ ဆိုလာ ျပား ၄၄၈၆စုံ ကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး  နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ  ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၂၃ ႐ြာတြင္ ဆိုလာ ၅၈၆၈ စုံကို တပ္ဆင္ခဲ့သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။