တနသၤာရီ ငါးသယံဇာတ သုေတ သန ျပဳမည္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီတိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ အထိ ငါးသယံဇာတ သုေတသန ျပဳ လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန႐ုံးထံမွ သိရသည္။


ယင္းသုေတသန လုပ္ငန္းကို ေမလ ၁ရက္မွ ၈ရက္ေန႔အထိ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုး တန္းႏွင့္  ေမလ ၉ရက္မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီ ႏွင့္ မြန္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္ အတြင္း ငါးသယံဇာတ တည္ရွိမႈႏွင့္ ထုထည္ပမာဏ၊ ငါးမ်ား၏ အေလ့ အထ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေပါက္ဖြားခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား တည္ရွိမႈ အေျခအေနကို သိရွိရန္ သုေတသနျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ေရျပင္အလိုက္ ေဒသ အလိုက္ အာဟာရ ဓာတ္ပါဝင္မႈႏႈန္း စသည့္ ေရငန္ေဂဟဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ မွန္မွန္ မ်ိဳးမျပဳန္းတီးေစဘဲ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ ပမာဏကို တြက္ ခ်က္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ငါးလုပ္ ငန္း စီမံခန္႔ ခြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယင္း သုေတသနကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။