ကတန္ကၽြန္း ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ ကြက္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

0
543

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ကတန္ကၽြန္းကမ္း လြန္အနီးရွိ ေရနံလုပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၅ တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးစီ မံကိန္းအတြက္ ကနဦးအေနျဖင့္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Canadian Foresight Group Pte Co.,Ltd (ကေနဒါ) ဒု- ဥကၠဌ မစၥပါလာဝူးက ေျပာသည္။


လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စမ္း သပ္တူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ကုမၸဏီ ၃ခုက အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥပါလာဝူးက ရွင္းျပ သည္။
အဆိုပါ အမွတ္ ၁၅ လုပ္ကြက္ သည္ ၁၃၄၈၀ ကီလိုမီတာ က်ယ္ၿပီး ကပၸလီပင္လယ္အတြင္း တည္ရွိကာ စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ ဌာေနတာဝန္ခံဦးေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။
ယင္းစီမံကိန္း ဧရိယာသည္ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္မွ မိုင္ ၁၅၀ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း၊ ဩစေတးလ် ႏိုင္ငံအေျခစိုက္  TRGM – 15 Pte Ltd. ကေနဒါအေျခစိုက္ CFG Pte ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ Century Bright Gold ကုမၸဏီလိမိတက္တို႔သည္ ယင္းလုပ္ ကြက္အတြက္ ထုတ္ေဝမႈအေပၚ ခြဲေဝခံ စားေရး စာခ်ဴပ္ကို မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။