မြန္မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထက္ေလးသိန္းေက်ာ္မည္

0
438

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္၏ ခန္႔မွန္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထက္ ေလးသိန္းေက်ာ္မည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၏ ေျပာျပ ခ်က္အရသိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္က မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲေပးႏိုင္သူ ဆယ္သိန္း ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အတြက္မဲေပးႏိုင္သူ ၁၄ သိန္းေက်ာ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္ က ေျပာသည္။
” ခန္႔မွန္းစာရင္းက ၁၃ သိန္းခြဲ တကယ္ေတာ့ ၁၄ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ သြားမယ္လို႔ထင္တယ္။ ေျပာလို႔ေတာ့ မရေသးဘူး ၁၄ သိန္းေလာက္ေတာ့ရွိ သြားမယ္ဆိုေတာ့ အရင္ႏွစ္ထက္စာရင္ ၄သိန္းေလာက္ တက္သြားမယ္။ ဒါေတာင္ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အုပ္စု ေတြျဖစ္တဲ့တပ္ရယ္၊ ရဲရယ္၊ သူ႕ရဲ႕ မိသားစုေတြ မပါေသးဘူး”  ဟု ၎က ေျပာသည္။
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ကြာဟရျခင္းသည္ ယခင္က မွတ္ပုံတင္မရွိဘဲမဲမထည့္ႏိုင္သူမ်ားက ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မွတ္ပုံတင္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစမရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ ေထာင္စုစာရင္းရွိသည္ ျဖစ္ေစမရွိ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း ေမြးဖြားႀကီးျပင္း သူ၊ တိုင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါး ေမြးဖြားသူ၊ ရပ္/က်းေထာက္ခံသူ၊ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္သူႏွင့္ ဥပေဒအရ မဲထည့္ႏိုင္သူ မ်ားျဖစ္ပါ ကမဲထည့္ခြင့္ေပးထားျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
” တခ်ိဳ႕ေဒသမွာ မွတ္ပုံတင္လုပ္ရင္ လြယ္တာမွမဟုတ္တာ။ ဟိုအခ်က္ ေတာင္း ဒီအခ်က္ေတာင္းနဲ႔ အဲေတာ့ မွ တ္ပုံတင္ မရွိလဲထည့္ေပးတယ္။ မဲေပး ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မဲထည့္ႏိုင္ဖို႔ မဲစာရင္းမွာပါလာတယ္ဆို တဲ့ဟာ ဒါကေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ (ပလတ္စ္ေပါ့) အေကာင္းဘက္ကိုေရာက္ ေနတယ္။ထည့္တာမထည့္တာတ က႑” ဟု ဦးဟိဏ္းလင္းထက္ကေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားကိုမတ္လ ၁၁ ရက္ ေန႔မွစတင္ ျပဳစုခဲ့ၿပီး ေမလအတြင္း အၿပီးသတ္ျပဳ စုမည္ျဖစ္ကာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လအတြင္း ေၾကညာသြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။
“မဲစာရင္းကပ္တဲ့ အခါမွာမဲေပး ႏိုင္သူေတြ မဲစာရင္းမွာပါမပါလာၾကည့္ ဖို႔ေပါ့ေနာ္ ပညာေပးမယ္ႏႈိးေဆာ္မယ္။ ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအရပုံစံ (၃) တို႔ (၄-ဂ) တို႔နဲ႔ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ကန္႔ကြက္လို႔ရတယ္ဆိုတာကိုသိေအာင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေအာင္ ပညာေပး မယ္” ဟု မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ မည့္မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း မွအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးကေျပာသည္။
အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုရာ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ားမွ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေကာက္ခံထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီး ဌာနတို႔မွ ေကာက္ခံထားသည့္လူဦး ေရ စာရင္းတို႔ အေပၚ အေျခခံကာျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကို ဇူလိုင္လထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေၾကညာသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွေျပာၾကားထား သည္။