ဆိုလာျပား တပ္ဆင္ခ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေငြေတာင္းဟုဆို

0
485

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ကရသူရိၿမိဳကနယ္၊ ေတာဝိုင္းေမာ္ေက်း႐ြာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္ အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးသည့္
ဆိုလာျပားမ်ားအတြက္ တပ္ဆင္ခဟုဆိုကာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြေတာင္းခဲ့သည္ဟု ယင္းေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ျမန္မာ့ မႏၲလာသီရိ ကုမၸဏီမွ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သယ္ယူစရိတ္ဟုဆိုကာ
ဆိုလာျပား ရသည့္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း ေကာက္ခံခဲ့သည္ဟု၎တို႔က ေျပာသည္။

“ကရသူရိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ကုမၸဏီက အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးတယ္၊ ေငြေပးစရာ မလိုဘူးလို႔ ႐ြာသားေတြကို မဲစနစ္နဲ႔ ဆိုလာျပားေတြ ခြဲေပးတုန္းက
ေျပာခဲ့တယ္”ဟု ယင္း႐ြာသား ဦးစိုးေအာင္က ဆိုသည္။ဆိုလာျပား တပ္ဆင္ထားသည္ အိမ္တိုင္း ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မေပးႏိုင္သူမ်ားကို
ျပန္ျဖဳတ္သိမ္းသည္အထိ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ယင္း႐ြာသား ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဆိုလာျပားမ်ား ႐ြာအေရာက္ သယ္ယူစရိတ္ႏွင့္ အလုပ္သမားစရိတ္ ကုန္က်သည့္အတြက္
ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီကမူ ဆိုလာျပား သယ္ယူစရိတ္ႏွင့္ တပ္ဆင္စရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီကသာ အကုန္အက် ခံခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့ မႏၲလာသီရိ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ ဦးေထြးေအာင္က ရွင္းျပသည္။ေတာဝိုင္းေမာ္ေက်း႐ြာသည္ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြးၿပီး အိမ္ေျခ ၈၀၊အိမ္ေထာင္စု ၈၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။