ကြမ္းသီးေဈး ဆက္ေကာင္း

0
464

ကြမ္းသီးရာသီ ကုန္ဆုံးခ်ိန္နီးသည္ အထိ ကြမ္းသီးေဈး ေကာင္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္း စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။
ေကာ့ေသာင္း ေဈးကြက္အတြင္း ကြမ္းသီးအစို တစ္လုံးလၽွင္ ၂၃ က်ပ္ အထိေဈးရွိၿပီး ကြမ္းသီးေျခာက္ အသစ္ တစ္ပိသာလၽွင္ ၃၂၀၀ က်ပ္မွ ကြမ္းသီး ေျခာက္ အေဟာင္းတစ္ပိသာလၽွင္ ၃၈၀၀ က်ပ္အထိ ေဈးရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ကခၽြန္ေက်း႐ြာမွ ကြမ္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

” ကြမ္းသီးေဈးေတြက ထင္မွတ္ထား တာထက္ ဒီႏွစ္ပိုေကာင္း ေနတယ္” ဟု ကြမ္းစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းေအာင္က ဆိုသည္။
ကြမ္းသီးအေျခာက္မ်ားကို ရန္ကုန္ သို႔ စက္ေလွ၊ သေဘၤာတို႔ျဖင့္ တင္ပို႔ ကာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း အဝယ္ဒိုင္မ်ားက ဆိုသည္။
ကြမ္းသီးရာသီမွာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အသီးအထြက္မ်ားၿပီး ဧၿပီလတြင္ ရာသီ ကုန္ေလ့ရွိေၾကာင္း ကြမ္းစိုက္ေတာင္သူ မ်ားက ဆိုသည္။