ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ဌာနဆိုင္ရာ မလိုက္နာဟုဆို

0
981

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စက္စဲေက်းရြာတြင္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားအနက္ ၁၅ ဒသမ ၂၇ ဧကကို မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ၫႊန္ၾကားထား ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနက လိုက္နာမႈ မရွိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

DSC08418
ဓာတ္ပုံ – ယဥ္စႏုိင္း

အထက္ပါ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လယ္သမားတို႔ၾကား အျငင္းပြားေနသည့္ေျမျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္သမားဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္၊ လယ္ပိုင္ရွင္ ၆ ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ေျမမ်ားအနက္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ ၁၀ ဧကယူၿပီး က်န္ ၁၅ ဒသမ ၂၇ ဧကကို လယ္ပိုင္ရွင္တို႔ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေန႕ ညေနတြင္ပင္ အလုပ္သမားဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ေျမပမာဏအတိုင္း တိုင္းတာေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျမ ၁၁ ဒသမ ၂၇ ဧကခန္႔ကိုသာ တိုင္းတာေပးခဲ့သည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္႐ုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ လယ္ပိုင္ရွင္တို႔က ေျပာသည္။

“ျဖစ္ေနတဲ့ ေျမျပႆနာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ဆင္းလာၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ေျဖရွင္းေပးတယ္၊ မွ်မွ်တတနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ လက္ခံတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပန္သြားၿပီး ၄ နာရီေလာက္ပဲ ၾကာတယ္၊ ေျမ ၄ ဧကေလာက္ ေပ်ာက္သြားတာ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာစကားက ေအာက္ေျခကလူေတြ ဘယ္ေလာက္လိုက္နာလဲဆိုတာ အင္မတန္စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္တယ္” ဟု လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးလြင္ျမင့္က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ စံျပလုပ္သားနားေနစခန္းစီမံကိန္းအတြက္ဟုဆိုကာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က လယ္သမား ၈ ဦးပိုင္ ေျမ ၂၅ ဒသမ ၂၇ ဧကကို သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ လယ္သမားတို႔ကို သီးစား ျပန္လည္ငွားစားလာခဲ့သည္ဟု လယ္သမားတို႔က ေျပာသည္။

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ေျမပမာဏအတိုင္း ရရွိေအာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လာတဲ့ေန႔ညေနမွာ ေျမေတြ တိုင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္၊ မထိုးဘူး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ ပမာဏအတိုင္းဘဲ ယူမယ္၊ ဒီကိစၥကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ဆက္တင္ျပမယ္” ဟု လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းေျမကို သိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္က နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ေျမအစားထိုးေပးျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ထိုး ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း လယ္သမားတို႔က ေျပာသည္။

၄င္းလယ္ယာေျမမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္းခန္႔က လ/န (၃၉) (လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အစားထိုးသံုးစြဲခြင့္) က်ၿပီးသားေျမျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမဂရန္မထုတ္ရေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး သိမ္းဆည္းထားခဲ့သည့္  ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ လယ္ယာျခံေျမမ်ားအနက္ စိုက္ပ်ဳိးအသံုးျပဳျခင္းမရွိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ မႈရွိေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာတို႔မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။