အစာမေၾက ေလထိုးေလေအာင့္ ျခင္းႏွင့္ သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္ မ်ား

0
4593

ေဒါက္တာမီ

အစာမေၾက ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္း မွာ လူအမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး သာမန္ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္းႏွင့္ အျခားေရာဂါႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္းအား ခြဲျခားသိရွိ ရန္လိုအပ္သည္။

o-INDIGESTION-facebook
Photo – Huffpost

 

အစာမေၾကျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းတတ္ေသာအခ်က္မ်ား

စတီး႐ြိဳက္မပါသည့္ အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား NSAID ေဆးမ်ား ေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေသာက္ သုံးေနျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္သည္။ အစာမေၾကျခင္းေၾကာင့္ သက္သာေစေသာ ေလေဆးမ်ား ေသာက္ၿပီး အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ဆက္ေသာက္ေနလွ်င္ ဗိုက္ေအာင့္ေရာဂါ မေပ်ာက္ပါ။

တီဘီေရာဂါ၊ အူမႀကီးတီဘီေရာဂါ၊ အက်ိတ္ႀကီးမ်ားေရာင္ေသာ အက်ိတ္ႀကီးေရာဂါ၊ Lymphoma ေရာဂါ၊ ပန္းကရိယေခၚ မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ (ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရွိ အစာေခ်ေပးေသာ ပန္ကရိယဂလင္း ကင္ဆာေရာဂါတြင္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနၿပီး ျပင္းထန္သည္။

အစာအိမ္ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပါက အစာအိမ္ကင္ဆာဟုခ်က္ျခင္း မသိႏိုင္ပါ။ ေလထိုးျခင္း၊ ေလေအာင့္ ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ဗိုက္ေၾကာမာတင္းေနျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

အထက္ပါ ေရာဂါႀကီးမ်ားမွာ သတိျပဳသင့္ၿပီး သာမန္ေလထိုး ေလေအာင့္ျခင္း အစာမေၾကျခင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး ေရာဂါရွာေဖြမႈမျပဳသျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါတစ္မ်ိဳးအား အသိေနာက္က်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

အစာမေၾကျခင္း၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ရင္ေခါင္းေအာင့္ျခင္း၊ အစာဆာ ေလာင္ခ်ိန္တြင္ ရင္ပူရင္ေအာင့္တတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အစားမွားၿပီး မစားဖူးေသာ အစာ သို႔မဟုတ္ မေခ် ဖ်က္ႏိုင္ေသာ အစာစားမိလွ်င္ ေလထိုးတတ္သည္။

အခ်ိန္မမွန္ စားေသာက္ျခင္း စားခ်ိန္လြန္မွ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ဗိုက္တင္း ဗိုက္ျပည့္ၿပီး အစာစားၿပီးသည္ႏွင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း၊ ေလဆန္ျပန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အစာမေၾကျခင္းမ်ား အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ သျဖင့္ သာမာန္ေလထိုးျခင္းဟု မေပါ့ဆ သင့္ပါ။

အစာမေၾက ေလထိုးေလေအာင့္ ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါမ်ား

– အစာအိမ္အနာ

– အူသိမ္အနာ

– အစာအိမ္ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း H .Pylori ပိုးတြယ္ကပ္ေနျခင္း

– ေသြးက်ဲေဆး စတီး႐ြိဳက္ေဆး မ်ား

– NSAID ေခၚေဆးမ်ား

– ေသြးအုပ္စု ‘O’ ေသြးရွိသူမ်ား

– ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ား

– စိတ္ညစ္ၫူး စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားသူမ်ား

– အစားၾကဴးသူ ျပင္ပအစားအစာ မ်ားသူ၊ စားေသာက္ခ်ိန္မမွန္သူ အရက္ ေသာက္သုံးမႈမ်ားၿပီး အစာမစားသူမ်ား တြင္ အစာမေၾကေလထိုးေလေအာင့္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား တတ္သည္။

ေရာဂါကုသျခင္း

ဘ၀ေနထိုင္မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲပါ။ အခ်ဥ္အစပ္ ျပင္ပအစားအစာမ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ လက္လုပ္ခ်ဥ္၊ အသုပ္မ်ိဳးစုံ အသင့္စား အစားအစာမ်ား စားတတ္ သူျဖစ္လၽွင္ စားေသာက္မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲ ပါ။ မိမိဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္ အစာသာ ေ႐ြးခ်ယ္စားေသာက္ပါ။ အစာအိမ္နာမည့္ အစာ၊ ေလ ထိုးေစ တတ္ေသာ အစားအစာမ်ား ေရွာင္ပါ ။ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ပါ။ မၾကာခဏ ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေလေဆး ေသာက္သုံးေနရပါက H . Pylori ေခၚ အစာအိမ္ပိုး ရွိ/မရွိ အစာအိမ္ မွန္ေျပာင္းၾကည့္ပါ။ ကုသမႈ ခံယူပါ။ အသားစအေျဖယူၿပီး အစာအိမ္ ကင္ဆာ ဟုတ္မဟုတ္ ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးပါ။