လစဥ္ အရႈံးေပၚ၍ ေကာ့ေသာင္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လဲြ

0
495

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္း လစဥ္ အရႈံးေပၚသျဖင့္ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ လဲႊေျပာင္းေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းရပ္ကြက္ သန္႕ရွင္းေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ယင္းရပ္ကြက္က ရပ္ကြက္သန္႔ရွင္းေရးေကာ္မတီဖဲြ႕ကာ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းကို ဧၿပီလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လုုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ခ်ိန္မွစ၍ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ (၉) လတာအတြင္း အမိႈက္ပစ္သည့္ ေနအိမ္မ်ားက အခေၾကးေငြေပးသူ နည္းေသာေၾကာင့္ အရံႈးေပၚလာၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲေနသည္ဟု ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္ သန္႔ရွင္းေရး ေကာ္မတီက ေျပာသည္။

အမိႈက္သိမ္းဆည္းခ်ိန္တြင္ အမိႈက္ပစ္ေသာ္လည္း အမိႈက္သိမ္းဆည္းခ ေကာက္ခံသည့္အခါ ကုန္းေပၚႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ားက အမိႈက္မပစ္ဟုဆိုကာ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ သြားေရာက္ေကာက္ခံသည့္အခါ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လူမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပုိက္ဆံ အျပည့္မရဟု ယင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းၾကြယ္က ရွင္းျပသည္။

“တစ္လကို ကုန္က်စရိတ္က ၈ သိန္းေက်ာ္နီးပါး ရွိတယ္။ ေကာက္ခံရတာက တစ္လကို ၇သိန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိေတာ့ လတိုုင္း ၁သိန္းေက်ာ္နီးနီးေလာက္က အရံႈးေပၚတယ္ အိမ္တိုင္းထည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးသန္းၾကြယ္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႕ လြဲေျပာင္းေပးအပ္လာေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို သန္႔ရွင္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္ လုပ္သြားမည္ဟုု ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတိုုးစိန္က ဆိုုသည္။

ယင္းအမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းမွ လစဥ္ ေနအိမ္တစ္အိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အေပၚ မူတည္ၿပီး ေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၉၂၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိၿပီး အမိႈက္သိမ္းခ မေပးသည့္ အိမ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ရွိသည္သည္ဟု သိရသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ အမိႈက္သိမ္းလုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ (၅)ရပ္ကြက္အနက္ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္ တစ္ခုုသာ အရံႈးေပၚေၾကာင္း သိရသည္။

IMG_1810