ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာျမစ္သဲ စကၤာပူပို႕ရန္ ကုမၸဏီတစ္ခု စီစဥ္

0
974

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာ ျမစ္အတြင္းရိွ သဲမ်ားကို စုပ္ယူၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ဇန္နဝါရီ ဒုတိယအပတ္က  Starhigh Asia Pacific Pet Co.Ltd မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေဒသခံရြာသားမ်ားကို လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ယင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးႏွင့္ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

သဲစုပ္ယူရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူေသးဘဲ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ သေဘာထားကို လာေရာက္  နားေထာင္ျခင္း သာျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်သြားျခင္း မရိွေသးဟု ယင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

“သဲေတြကို စုပ္ၿပီး သဲတင္သေဘၤာေတြနဲ႕ စင္ကာပူကို ပို႕မယ္လို႕ ေျပာတယ္”ဟု ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာသား ဦးသန္႕ဇင္က ေျပာျပသည္။

ျမစ္အတြင္းသဲမ်ားစုပ္ယူပါက ေရစီးေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီး ကမ္းပါးမ်ား ၿပိဳက်လာမည္ျဖစ္ကာ ျမစ္ေၾကာင္းေအာက္ရိွ
ေရေနသတၱဝါမ်ားကို ထိခိုက္မႈရိွလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သဲစုပ္ယူမႈကို သေဘာမတူဟု ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ သဲမ်ားစုပ္ယူမႈကို ရြာသားမ်ားမွ သေဘာတူညီျခင္းမရိွၾကသည့္အတြက္ ေသာင္တူးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ေက်ာက္ဖ်ာရြာသားတစ္ခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရြာကို
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လာမည္ဟု ေက်ာက္ဖ်ာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။