ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဆိုင္ကယ္လု လူသတ္မႈႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြား

0
935

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ဆိုင္ကယ္လု လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳနယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းမွဴး(ယာယီ) က ေျပာၾကားသည္။

၇ ႏွစ္အတြင္း ဆိုင္ကယ္လု လူသတ္မႈ ၁၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႕ၿပီး ၈ ဦးေသဆံုးခဲ႕ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အထက္ပါ စခန္းမွဴးက ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္မႈႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄ မႈျဖစ္ပြားခဲ႕ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုင္ကယ္လု လူသတ္မႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသည့္ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ယင္းေဆြးေႏြးပဲြမွ သိရသည္။

“ဆိုင္ကယ္သမားေတြက တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အခ်ိတ္အဆက္မမီေတာ့ တရားခံ ေဖာ္ထုတ္ရတာ အခ်ိန္ၾကာၿပီး ကြင္းဆက္မမိတာမ်ားတယ္”ဟု အထက္ပါ စခန္းမွဴး(ယာယီ)က ဆိုသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မႈးယစ္ေဆး၀ါးသံုုးစြဲသည့္ လူငယ္/လူလတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ အလုုပ္လက္မဲ့ ေရြးေျပာင္းေနထိုင္သူ ၊ ေျပး(၄)ေျပး တရားခံ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ဆိုင္ကယ္အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ရပ္ကြက္အလိုက္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အၾကံဳျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။