ေကာ့ေသာင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း မရွိဟုေ၀ဖန္ခံရ

0
501

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၎တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေ၀ဖန္ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ယခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူမွာ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အနားယူမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၎ ေနရာတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ လူပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးကို ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုခန္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔၌ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ အပါအဝင္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ၊
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၄ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး မဲစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုရဲ႕ ဒိုင္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မသိတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္္ဘူး။ ကိုယ့္ပါတီအေပၚ ၾကီးၾကပ္မဲ့သူရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို သိဖို႔မေျပာနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ဘယ္သူဘယ္ဝါ လုပ္မယ္။ ဘယ္သူေတြက ဦးေဆာင္ျပီး ဘယ္ေနရာမွာ လုပ္သြားတယ္ဆိုတာ အမည္ေတာင္မသိရေသးဘူး”ဟု ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အလုပ္မႈေဆာင္ ဥကၠ႒ ဦးသက္ႏိုင္ ကဆိုသည္။

ထုိသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တမႈရွိေရးမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔စည္း (ေကာ့ေသာင္း) မွ ဦးမ်ိဳးလြင္ ဥပေဒေရးရာအၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ကေျပာၾကားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျပီး ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သင့္တယ္”ဟု ၎ကဆုိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္အား အကူအညီေတာင္းကာ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး က်န္ရွိသည့္အပိုင္းကို ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ မသိရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးက်င္းဖိန္ ကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ျမိဳ႕နယ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း နာယက ဦးသိန္းထိုက္ကုိ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္နဂါးစတိုးပိုင္ရွင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ကုိ အရန္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဥကၠ႒ အျဖစ္ အတည္ျပဳ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထုိင္သည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) တုိ႔ အျပင္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီ ပါတီတုိ႔လည္း အေျခစုိက္သည္။