ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ဆဲြတင္မည္ဆိုၿပီး

0
702
ဒံုးေညာင္မႈိင္းေက်းရြာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ စပိဘုတ္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ရဲထြဋ္
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

တိုင္း၏ စီးပြားေရးကို ခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖင့္ ဆဲြတင္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ား ေရးသားသည့္အခါ မၾကာခဏဆိုသလို ကိုးကားၿပီး ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ေဒသ၏ စီးပြားေရးကို ဆဲြတင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို လည္း မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေပ။

ေဒသစီးပြားေရးကို ခရီးသြားႏွင့္ ဆဲြတင္မည္ဟု ေျပာထားသည့္အတြက္ ကိုယ့္ေဒသကို လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေဒသအေငြ႕ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ထား၀ယ္လာသည့္အခါ အနည္းဆံုး ေတာ့ ထား၀ယ္အစားအစာမ်ားကို ျမည္း ၾကည့္၊ ထား၀ယ္ေဒသထြက္ ထုတ္ကုန္ကို ၀ယ္ခ်င္ၾကမည္။ ထား၀ယ္ေဒသ၏ ႐ႈခင္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ၾကမည္။ ထား၀ယ္ေဒသ၏ လူမႈဘ၀မ်ားကို မွတ္တမ္း တင္ၾကမည္။ ေလ့လာၾကမည္။

ခက္သည္မွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဟု ေျပာလိုက္လွ်င္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူ အမ်ားစုက ကၽြန္းမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေရတံခြန္မ်ား၊ ေရပူစမ္းမ်ား၊ ဘုရားေစတီမ်ား၊ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား စသည္တို႔ကိုသာ ေျပးျမင္ေနသလား မသိေပ။

အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္အထက္ပါ အႀကီးႀကီး မ်ားအျပင္ ေသးေသးေလးမ်ားကိုလည္း ဂ႐ုျပဳရန္ လုိအပ္သည္။

၁) အစိုးရတက္ၿပီး ၄ ႏွစ္ထဲေရာက္ သည္အထိ ထား၀ယ္ေဒသတြင္း မုန္႔လုပ္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ိဳး  မၾကားရေသးပါ။

၂) အဆိုပါ မုန္႔သည္မ်ားကို အစားအေသာက္ သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးသည္ကို မၾကားဖူးပါ။

၃) အႀကီးအငယ္ အရြယ္ အလတ္ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ထမင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေနသည္ကိုမျမင္ဖူးပါ။

အထည္ဆိုင္ရွင္မ်ား အထည္ယက္ လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔သည္ကိုလည္း မႀကားရပါ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ အျခားမ်ားစြာေသာ အရာမ်ားလည္း က်န္ေသးသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ရန္မွာ ကၽြန္းမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ားကို မ်က္စိက်ေနရံု ျဖင့္ မၿပီးေပ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္သည့္ ကိစၥ ေသးေသး မႊားမႊားေလးမ်ားကအစ စဥ္းစားၿပီး ထည့္တြက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံရ မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာေျပာရလွ်င္ ေမာင္းမကန္ ႐ႈခင္းသာလိုေနရာမ်ိဳးကို ျမက္ထူထူျဖင့္ ပစ္မထားမိေအာင္အထိ စီမံတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႕မွသာ လုိရာ ခရီးေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

မက္အိမ္