အခမ္းအနားမ်ားကို တာ၀န္ရွိ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးသာ တက္ေရာက္ေစ သည္ဟုဆို

0
338
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ဆုေပးပြဲ၊ ဖြင့္ပြဲ အစရွိသည့္ အခမ္း အနားမ်ားကို က႑အလိုက္ တာ၀န္ယူ ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ကိုသာ တက္ေရာက္ရန္ေစလႊတ္ေန ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအားလံုးနီးပါး အခမ္းအနားမ်ား ကို တက္ေရာက္ေနပါက မူလတာ၀န္မ်ား လစ္ဟင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားမ်ားမွလြဲၿပီး က်န္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို က႑အလိုက္ တာ၀န္ ယူထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကို တက္ေရာက္ေစသည့္စနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ တတိယ (၁)ႏွစ္တာ ကာလ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ လိုက္ အဖြဲ႕လိုက္သြားျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရ ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ကေတာ့ ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယခင္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား က ဆုေပးပြဲကဲ့သို႔ အခမ္းအနားမ်ားကို တက္ေရာက္ေနျခင္းမွာ အားေပးလိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုျခင္း အစရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Dawei Watch